Brahms-szakirodalom online

Johannes Brahmsról szóló művekkel folytatjuk zenei szakirodalmi gyűjtésünk közreadását. A tanulmányok, cikkek online olvashatók. A folyamtosan frissített lista a teljesség igénye nélkül készült.

Külön is figyelmükbe ajánljuk a johannesbrahms.org portált, ahol a zeneszerzővel kapcsolatos fontos adatok, források érhetők el (pl. életrajz és műjegyzék, fotók, internetes oldalak).

Általános munkák

Csalog Gábor: A crecendo-jelzések és az előadó Brahms műveit olvasva (LFZE, 2017)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/csalog_gabor/disszertacio.pdf

Csengery Kristóf: „…Dein Johannes” – Brahms-portré levélrészletekből (1)
Muzsika 40. évf. 11. sz. (november)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00180/Mk_1997_11_11dein.htm

Csengery Kristóf: „…Dein Johannes” – Brahms-portré levélrészletekből (2)
Muzsika 40. évf. 12. sz. (december)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00181/Mk_1997_12_08csengery.htm

Csengery Kristóf: „… Dein Johannes” – Brahms-portré levélrészletekből (3)
Muzsika 41. évf. 1. sz. (1998. január)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00001/1458.html

Kocsis Zoltán: Küzdelem az örökkévalósággal – Wilhelm Backhaus Brahms-felvételei, 1932-1939
Muzsika, 40. évf. 11. sz. (november)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00180/Mk_1997_11_12kocsis.htm

Kovács Sándor: Brahms, a programzenész?
Magyar zene 49. évf. 2. sz. (2011. május) 178-188. p.
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00006/pdf/EPA02557_magyar_zene_2011_02_178-189.pdf

Kroó György: Johannes Brahms (1833-1897)
Muzsika 40. évf. 11. sz. (november)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00180/Mk_1997_11_08kroo.htm

Kroó György: Johannes Brahms (1833-1897)
Muzsika 40. évf. 12. sz. (december)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00181/Mk_1997_12_07kroo.htm

Lakatos István: Magyaros elemek Brahms zenéjében
https://mek.oszk.hu/08600/08692/08692.pdf

Maczelka Noémi: Brahms, a zongoraművész- és tanár
Parlando, 2017 / 3.
https://www.parlando.hu/2017/2017-3/Maczelka_Noemi-Brahms.htm
Parlando, 2019 / 4.
https://www.parlando.hu/2019/2019-4/Maczelka_Noemi-Brahms.pdf

Molnár Antal: Brahmsról 1-2. (Nyugat, 1912)
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00104/03348.htm
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00104/03349.htm

Szerző Katalin: Magyar zeneműnyomtatványok Brahms könyvtárában. Újabb adatok a Magyar táncok forrásaihoz
Zenetudományi Dolgozatok, 1995-96
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1995-1996.pdf

Szőnyiné Szerző Katalin: Appendix. Johannes Brahms hungarica kottatára a Gesellschaft der Musikfreunde bécsi archívumában (Első megjelenés)
Parlando, 2017 / 6.
http://www.parlando.hu/2017/2017-6/Brahms.htm

Szőnyiné Szerző Katalin: Kommentár egy bécsi forráskatalógushoz – A szabadságharc emlékképei Brahms magyar kottatárában
Parlando, 2018 / 3.
https://www.parlando.hu/2018/2018-3/Szonyine-Brahms.htm

Művekről

Richter Pál: Nincs új a nap alatt? – Adalékok Brahms a capella kórusmûvészetéhez
Muzsika, 40. évf. 11. sz. (november)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00180/Mk_1997_11_09richter.htm

Kerényi Marianna: A zongora szerepe Johannes Brahms 49 Deutsche Volkslieder című művében (LFZE, 2019)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/kerenyi_mariann/disszertacio.pdf

Szabó Balázs: Johannes Brahms szimfóniái és nyitányai
Parlando, 2018 / 4.
https://www.parlando.hu/2018/2018-4/Szabo_Balazs_Brahms.pdf

Sonkoly István: Brahms és hegedűversenye
Zenei Szemle X/5, 1926. március, 136-138. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/ZSz_1926_X_05.pdf

G-dúr hegedű-zongora szonáta, Op. 78 (A hét zeneműve)
http://www.foldesimre.hu/oldal.asp?id=81

Bereczky János: Brahms hét magyar témájának forrása
Zenetudományi Dolgozatok, 1990-91
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1990-1991.pdf

Nagy Zsolt: Johannes Brahms: Az V. Magyar tánc és a katonazenészek
Parlando, 2018 / 5.
https://www.parlando.hu/2018/2018-5/Johannes_Brahms.htm

Változatok egy Schumann-témára, Op. 9 (A hét zeneműve)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/johannes-brahms-valtozatok-egy-schumann-temara-op-9/

Videók, hanganyagok

Vásáry Tamás – A zenén túl
https://www.youtube.com/watch?v=GY5UTG4dyf0
https://www.youtube.com/watch?v=Mosg9_A7TE8
https://www.youtube.com/watch?v=-vvo927MV-o

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FARKAS ÁKOS
ILLUSZTRÁCIÓ: WIKIMEDIA COMMONS