Szolgáltatásaink

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye a FSZEK Központi Könyvtárában működik, a Reviczky u. 1. szám alatti Wenckheim-palotában. 

Az alábbiakban összefoglaltuk, mely szolgáltatásaink hol és hogyan érhetők el.  

1. Zenei könyvek terme (a földszinten)

A Zenei könyvek terme

  • zenei könyvek kölcsönzése, hosszabbítása, visszavétele
  • raktári kották kiadása, visszavétele
  • szaktájékoztatás
  • adatbázisok elérése

2. Zenei CD-k és szabadpolcos kották terme (a második emeleten)

A Zenei CD-k és szabadpolcos kották terme
  • szabadpolcos kották kölcsönzése, hosszabbítása, visszavétele
  • CD-k, DVD-k kölcsönzése
  • aktuális évi folyóiratok helyben használata
  • tájékoztatás, adatbázisok elérése
  • zenehallgatás


3. Raktári kérések
A) A raktári kottákat a számítógépes katalóguson keresztül, raktári kérés küldésével lehet kikérni. Miután a földszinti raktári kiadásnál lévő kijelzőn megjelenik az olvasó vonalkódjának utolsó nyolc számjegye, a kért kották a Zenei könyvek termében vehetők át.

B) A bekötött folyóiratokat és a raktári könyveket, CD-ket szintén a számítógépes katalóguson keresztül, raktári kérés küldésével lehet kikérni. Ezt követően a kölcsönözni kívánt dokumentumok a földszinten, a raktári kiadásnál, a helyben használatra kértek a 4. szinti általános olvasóteremben vehetők át.

Kispartitúrák a Zenei CD-k és szabadpolcos kották termében

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy a Zenei Gyűjteményből kölcsönzött dokumentumokat a zenei könyvek vagy zenei CD-k termébe hozzák vissza!