Tereink, szolgáltatásaink

For English text please scroll down.

2018 augusztusa óta új helyen, a FSZEK Központi Könyvtárában működik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye. A régi épület közvetlen szomszédságában, a Reviczky u. 1. szám alatti Wenckheim-palotában is a megszokott szolgáltatásokkal várjuk kedves Olvasóinkat. 

Az alábbiakban összefoglaltuk, mely szolgáltatásaink hol érhetők el a Központi Könyvtárban, és hogyan tudunk eleget tenni a raktári kéréseknek.

1. Zenei könyvek terme (volt tanulótér a földszinten, az önkiszolgáló kölcsönzéssel szemközt). A következő szolgáltatások érhetők el itt:

– zenei könyvek kölcsönzése, hosszabbítása, visszavétele,
– kottaraktári kérések leadása, raktári kották kiadása, visszavétele,
– szaktájékoztatás,
– adatbázisok elérése.

A Zenei könyvek terme

2. Zenei CD-k és szabadpolcos kották terme (volt internetterem a második emeleten). A következő szolgáltatások vehetők itt igénybe:

– szabadpolcos kották kölcsönzése, hosszabbítása, visszavétele,
– CD-k kiadása, visszavétele,
– hamarosan elérhető szolgáltatás: zenei DVD-k kölcsönzése (korongok átvétele, fizetés a földszinti raktári kiadásnál),
– 2018-as folyóiratok helyben használata,
– tájékoztatás,
– adatbázisok elérése,
– zenehallgatás.

A Zenei CD-k és szabadpolcos kották terme

3. Raktári kérések
A) A raktári kottákat február 25-étől kétféleképpen lehet kikérni.

1. Személyesen
A megszokott  módon kérőlap tölthető ki, amit a zenei könyvek termében lehet leadni. 

2. E-mailben
E-mail küldhető a kotta@fszek.hu címre, melynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 1. zenemű szerzője
 2. zenemű címe
 3. aktuális jelzet (ZQ, ZH vagy ZF szám)
 4. kotta típusa (pl. partitúra, zongorakivonat, szólam)
 5. olvasó neve
 6. olvasó kontrollszáma (az olvasójegyen található)
 7. a kotta átvételének előrelátható dátuma (maximum öt nyitvatartási napon belül)

E-mailes kottakérés esetén visszaigazolást küldünk az e-mail megérkezéséről.

Egy nap egy olvasó legfeljebb 8 db kottát kérhet ki a raktárból.

Ha a kikért kottát az olvasó nem veszi át az általa jelzett dátumig, akkor a kotta visszakerül a raktárba.

Az átvétel rendje (személyes és e-mailes kérés esetén egyaránt)

A naponta 12 óráig kért kották leghamarabb aznap 14 órától vehetők át,
a  naponta 12 óra után kért kották leghamarabb másnap 14 órától vehetők át.
A pénteken 12 óra után kért kották leghamarabb hétfőn 14 órától vehetők át.

kérés hétfő 12.00 – kedd 12.00-ig: átvétel kedd 14.00-tól
kérés kedd  12.00 –  szerda 12.00-ig: átvétel szerda 14.00-tól
kérés szerda 12.00 – csütörtök 12.00-ig: átvétel csütörtök 14.00-tól
kérés csütörtök 12.00 – péntek 12.00-ig: átvétel péntek 14.00-tól
kérés péntek 12.00 –  hétfő 12.00-ig: átvétel hétfő 14.00-tól

B) A bekötött folyóiratokat és a raktári könyveket, CD-ket a számítógépes katalóguson keresztül, raktári kérés küldésével lehet kikérni. Ezt követően a kölcsönözni kívánt dokumentumok a földszinten, a raktári kiadásnál, a helyben használatra kértek a 4. szinti általános olvasóteremben vehetők át.

Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy a Zenei Gyűjteményből kölcsönzött dokumentumokat a zenei könyvek vagy zenei CD-k termébe hozzák vissza!

Kispartitúrák a Zenei CD-k és szabadpolcos kották termében

 

The Metropolitan Ervin Szabó Library Music Collection has moved to the MESZL Central Library (​Reviczky u. 1., 1088 Budapest) due to renovation of its building. We offer the same services at our new location.

Please see below where and how you can use our services in our temporary building.
1. Reading Room of Music Books (previously Study Area on the Ground Floor, opposite the self-service borrowing machines). You can reach the following services here:

– borrowing, renewal of and returning of books on music,
– requesting scores from the Sheet Music Repository by filling a form, borrowing and returning scores,
– specialized information,
– access to databases.

Reading Room of Music Books

 

2. Room of Music CD-s and Open Shelf Scores (previously Internet Room on Floor 2.) The following services are to be found here:

– borrowing, renewal and returning of open shelf scores,
– borrowing and returning CDs,
– coming soon: borrowing music DVDs (picking up the disks and payment on the Ground Floor)
– reading new periodicals (2018/2019)
–  service of information,
– access to databases,
– listening to music.

Room of Music CD-s and Open Shelf Scores

 

3. Requesting documents from the Repository

You can request sheet music from the repository in two ways.

 1. IN PERSON
  You can request sheet music by filling a request form in the Reading Room of Music Books (ground floor).2. IN E-MAIL
  You can send an e-mail to kotta@fszek.hu with your request. The e-mail should contain the following information:

– composer
– title
– catalogue number (ZQ, ZH or ZF number)
– type of sheet music (e.g. partiture, parts, piano reduction)
– your name
– your control number (‘kontrollszám’ as shown on Readers’ Card)
– date when you wish to come for the sheet music to pick-up (within 5 days)

If you request sheet music in e-mail we’ll send  you an acknowledgement of receipt.
One library member can request 8 or less items of sheet music a day.
If you do not pick-up the sheet music until the date you indicated, it will be returned to the repository.

SCHEDULE OF PICKING UP REQUESTED SHEET MUSIC (both in case of personal and e-mail request)

Sheet music requested until 12.00 can be picked up the same day from 14.00. Sheet music requested after 12.00 can be picked up next day from 14.00.  Sheet music requested on Friday after 12.00 can be picked up on Monday from 14.00.

Picking up scores is possible according to the following schedule:

Request Monday  12.00  –  Tuesday 12.00          Pick-up  Tuesday          from   14.00
Tuesday 12.00   –  Wednesday 12.00                  Wednesday   from  14.00
Wednesday 12.00   – Thursday 12.00                Thursday         from  14.00
Thursday 12.00 – Friday 12.00                             Friday             from  14.00
Friday 12.00  – Monday  12.00                              Monday          from  14.00
 

  You can pick-up and return requested sheet music in the Room of Music Books.

– Older periodicals, books, CDs from the repository can be requested by using the library catalog computers. After sending a request you can pick up the documents either on the Ground Floor (if you wish to borrow them) or in the General Reading Room on Floor 4 (if you wish to use them within the library).

We kindly request our readers to return documents borrowed from the Music Collection to any one of our two Rooms.

Open shelf scores in the Room of Music CD-s and Scores
Reklámok
%d blogger ezt kedveli: