Bach-szakirodalom online

Sorozatunkban online olvasható cikkket, könyveket, szabadon megtekinthető filmeket ajánlunk különféle zenei témákban. Most Johann Sebastian Bach művészetéhez kapcsolódóan közlünk – a teljesség igénye nélkül – szakirodalmi listát, amit folyamatosan bővítünk.

Külön figyelmükbe ajánljuk a Bach kantátáival és más műveivel behatóan foglalkozó bach-cantatas.com portált. Listánkat témák szerint így csoportosítottuk (kattintható linkek):

Általános munkák
Egyházi művek
Zenekari művek, versenyművek
Billentyűs művek
Szólóművek – 6 csellószvit
Egyéb szólóművek
Filmek

Általános munkák

Ábrahám Mariann: Johann Sebastian Bachról
Parlando, 1985 / 8-9.
I. rész: Ahogy kortársai látták
http://www.parlando.hu/1985/8-9/1985-8-9-01-Abraham.htm
II. rész: Ahogy kortársaink látják
http://www.parlando.hu/1985/8-9/1985-8-9-01-Abraham2.htm

Bach közelében – Vallomások a 330 éve született zeneszerzőről
https://mek.oszk.hu/14000/14075/

Butt, John: A posztmodern gondolkodásmód, a zenetudomány és a Bach-kutatás jövője
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00028/pdf/EPA02557_magyar_zene_2016_04_361-372.pdf

Dichler, J.: Bach zenéje a mai zongorán,
Parlando 1963. Nr. 8. p. 9-12.
https://www.parlando.hu/1963/1963-8/1963-08-06-Bach.htm

Dreyfus,  Laurence: A bachi invenció és mechanizmusai
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00028/pdf/EPA02557_magyar_zene_2016_04_373-394.pdf

Fazekas Gergely: Euritmia, azaz Wohlgereimheit: Szimmetrikus struktúrák Johann Sebastian Bachnál
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00004/pdf/EPA02557_magyar_zene_2010_04_381-395.pdf

Fazekas Gergely : J. S. Bach és a zenemű fogalma
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00012/pdf/EPA02557_magyar_zene_2012_04_378-401.pdf

Fazekas Gergely: J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája (LFZE, 2013)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/fazekas_gergely/disszertacio.pdf

Fazekas Gergely: „A költészet vesztes lesz, ott, ahol a zene nyer”. Szöveg és zenei forma konfliktusai J. S. Bachnál
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00028/pdf/EPA02557_magyar_zene_2016_04_395-414.pdf

Ittzés Tamás: Megváltozott (?) Bach-játék. Létezik-e új felfogás a vonósoknál? (2004)
Parlando, 2016 / 5.
http://www.parlando.hu/2016/2016-5/Ittzes-Bach.htm

Jones,  Richard: „Magasabb rendű gondolatai éppen a kevésbé magasztosakból
erednek”. Hatások és függetlenség Bach korai alkotókorszakában

http://epa.oszk.hu/02500/02557/00028/pdf/EPA02557_magyar_zene_2016_04_446-454.pdf

Kamp Salamon: Johann Sebastian Bach zenéjének teológiai aspektusai
http://www.bachsociety.hu/pdf/Bach_tanulmanyok_09_1_Salamon.pdf

Kamp Salamon: Johann Sebastian Bach és a kereszt teológiája
Parlando, 2016 / 5.
http://www.parlando.hu/2016/2016-5/Bach_tanulmanyok_09_1_Salamon.pdf

Rilling, Helmuth: Bach egyházzenéje: Jelentőség és jelentés
http://www.bachsociety.hu/pdf/bach_tanulmanyok_05_2.pdf

Schulze, Hans-Joachim: „A Bachok Magyarországról származnak”
http://www.bachsociety.hu/pdf/bach_tanulmanyok_05_1.pdf

Műismertetők
Egyházi művek

Klézli János: Johann Sebastian Bach egyházi kantátáinak basszusszólói
http://www.bachsociety.hu/pdf/Bach_tanulmanyok_09_2_Klezli.pdf

Dinyés Soma: Johann Sebastian Bach kantátastílusának változása
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00014/pdf/EPA02557_magyar_zene_2013_02_209-243.pdf

Vikárius László: A Herzliebster Jesu korál Bach passióiban
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00035/pdf/EPA02557_magyar_zene_2018_03_247-264.pdf

Dinyés Soma Miklós: A lipcsei Tamás-iskola zeneműtárának hatása J. S. Bach
Lipcsében írott egyházi kantátáira
(LFZE, 2012)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/dinyes_soma/disszertacio.pdf

Ungár István: Az ítélet. Gondolatok Johann Sebastian Bach Máté passiójáról
Parlando, 2020 / 3.
http://www.parlando.hu/2018/2018-3/Ungar-Bach.htm

Szilágyiné Hegedűs Éva: Mert ímé mostantól boldognak mondanak engem minden nemzetségek (ELTE, 2009)
Johann Sebastian Bach: D-dúr Magnificat, BWV 243
Parlando, 2014 / 3.
http://www.parlando.hu/2014/2014-3/Szakdolgozat-OTDK_Szilagyine.pdf

Szerző Katalin: Johann Sebastian Bach – Magnificat
Parlando, 2016 / 5.
http://www.parlando.hu/2016/2016-5/Szerzo_Katalin-Magnificat160831.pdf

Zenekari művek, versenyművek

1. F-dúr brandenburgi verseny, BWV 1046
In: A hét zeneműve, 1976/1 (Földes Imre)
http://www.foldesimre.hu/oldal.asp?id=57

Hollós Máté: Éremművészet a zenében
Air a 3. D-dúr szvitből – BWV 1068, 2. tétel
http://www.parlando.hu/Hollos3.htm

Hollós Máté: Éremművészet a zenében
Bach d-moll csembalóversenyének témái, BWV 1052
http://www.parlando.hu/2009109.htm

Hollós Máté: Éremművészet a zenében
Témák – J. S. Bach: f-moll csembalóverseny – BWV 1056, 3. tétel
http://www.parlando.hu/2010-3-09-Hollos.htm

a-moll hegedűverseny, BWV 1041
http://www.foldesimre.hu/oldal.asp?id=53

Billentyűs művek

Császár Zsuzsanna: Johann Sebastian Bach Klavierbüchlein-ek.
Wilhelm Friedemann Bach Klavierbüchlein-je,
Anna Magdalena Bach Klavierbüchlein-jei
(LFZE, 2008)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/csaszar_zsuzsanna/disszertacio.pdf

Friedler Magdolna: Johann Sebastian Bach Orgelbüchlein-gyűjteményének nyomában
http://www.bachsociety.hu/pdf/bach_tanulmanyok_10_1.pdf

Szőnyiné Szerző Katalin: Johann Sebastian Bach: Orgelbüchlein
Parlando, 2019 / 2.
https://www.parlando.hu/2019/2019-2/Szerzo_Katalin-Bach.htm

Kiss Zoltán: „Orgonaszimfónia két tételben”
J. S. Bach: e-moll prelúdium és fúga, BWV 548
http://www.parlando.hu/2013/2013-3/2013-3-09-KissOrgona.htm

Dobszay László: J. S. Bach C-dúr prelúdiumáról
Parlando 1961. Nr. 12. p. 4-12.
https://www.parlando.hu/BachCdur6112.htm

Hollós Máté: Éremművészet a zenében
c-moll fúga a Wohltemperiertes Klavier 1. kötetéből, BWV 847
http://www.parlando.hu/2011/2011-4/2011-4-05.htm

Hollós Máté: Éremművészet a zenében
b-moll prelúdium a Wohltemperiertes Klavier, 1. kötetéből, BWV 867
http://www.parlando.hu/Hollos-Bach-bmoll.pdf

Göncz Zoltán: A hatszólamú ricercar szakrális kódjai
http://www.bachsociety.hu/pdf/Bach_tanulmanyok_11_1_magyar-1.pdf
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00005/pdf/EPA02557_magyar_zene_2011_01_017-038.pdf

Kovács Sándor: Goldberg-variációk
http://www.bachsociety.hu/pdf/Bach_tanulmanyok_06_1_Kovacs_Samu.pdf

Göncz Zoltán: „Fenséges” vagy „túlértékelt”? – A hatszólamú ricercar stációi
Parlando, 2014 / 1.
http://www.parlando.hu/2014/2014-1/2014-1-09-Goncz.htm

Szólóművek
6 csellószvit, BWV 1007-1012

Scholz Anna: J. S. Bach: Hat szvit szólócsellóra (BWV 1007-1012). Előadásmód,
artikuláció. A források és a kritikai kiadások problematikája
(2008 DLA)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/scholz_anna/disszertacio.pdf

Scholz Anna: Artikuláció J. S. Bach hat csellószvitjében, 1. rész:
A források és a kritikai kiadások problematikája

Magyar zene, 49. évf. 3. sz. (2011. augusztus), 353-365.
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00007/pdf/EPA02557_magyar_zene_2011_03_353-365.pdf

Sholz Anna: Artikuláció J. S. Bach hat csellószvitjében.
A források és a kritikai kiadások problematikája, 2. rész
Magyar zene, 49. évf. 4. sz. (2011. november), 487-503.
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00008/pdf/EPA02557_magyar_zene_2011_04_487-503.pdf

Lukács Hedvig: A Bach csellószvitek (BWV 1007-1012)
sarabande tételei kiemelve a c-moll sarabande

In: Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról
A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017
https://mek.oszk.hu/18400/18463/18463.pdf

Simon Bence: Az analízis szerepe az interpretációban
J. S. Bach: c-moll prelúdium BWV 1011
In: Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról
A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017
https://mek.oszk.hu/18400/18463/18463.pdf

Hollós Máté: Éremművészet a zenében
4. Esz-dúr cselló szólószvit, BWV 1010 – Bourrée
http://www.parlando.hu/2011/2011-3/2011-3-03-Hollos.htm

Szabó Zoltán: Elveszett Bach-kéziratok fennmaradt árnyképei? : J. S. Bach vonós szólódarabjainak J. P. Kellnertől származó másolata – újraértékelés
Magyar zene 57. évf. 2. sz. (2019. május) 125-139. p.
https://epa.oszk.hu/02500/02557/00038/pdf/EPA02557_magyar_zene_2019_2_125-139.pdf

Egyéb szólóművek

Lanczkor-Kocsis Krisztina: J. S. Bach a-moll partita szólófuvolára, BWV 1013 (LFZE, 2013)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/lanczkor-kocsis_krisztina/disszertacio.pdf

Dienes Gábor: Az oboa kifejezési eszközei J. S. Bach műveiben (LFZE, 2017)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/dienes_gabor/disszertacio.pdf

Devich Sándor: A régi zene néhány aktuális előadási problémája J. S. Bach szólóhegedű műveinek közreadásának tükrében (2009)
Parlando, 2016 /5.
http://www.parlando.hu/2016/2016-5/Devich-Regizene.pdf

Dr. Tokos Zoltán: J. S. Bach lantműveinek interpretációs problematikája gitáron (2003)
Parlando, 2019 / 5.
https://www.parlando.hu/2019/2019-5/Tokos_Zoltan-Bach.pdf

Ábrahám Márta: Bach-tradíciók nyomában.„Mission Possible” / Dr. Batta András és Christoph Wolf reflexiói / Dukay Barnabás – Ábrahám Márta: Részletek az örökkévalóságból (Előszó; Kottakiadásokról)
Parlando, 2018 / 8.
https://www.parlando.hu/2018/2018-8/Abraham_Marta-Mission_Possible.pdf

Filmek

A következő filmek elérhetők Youtube lejátszási listánkon:

Bach – egy szenvedélyes élet (angol nyelvű, magyar felirattal)

Kamp Salamon: Advent Bach zenéjében (2012. december 5.)

Kamp Salamon: Luther, Bach és a zene (2017. január 27.)

Pernye András beszél J. S. Bach művészetéről

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FARKAS ÁKOS
ILLUSZTRÁCIÓ: WIKIMEDIA COMMONS