Zenei könyvek és kották a Magyar Elektronikus Könyvtárban

A Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjteménye zenei témájú könyveket és kottákat is szép számmal tartalmaz. Összeállítottunk egy részletes tartalomjegyzéket, hogy képet adjunk a kínálatról és segítsük az eligazodást. A könyveket bárki ingyen olvashatja, letöltheti.

A Magyar Elektronikus Könyvtár az 1990-es évek közepe óta gyűjti és teszi elérhetővé elsősorban magyar nyelvű könyvek teljes szövegét. Az eltelt évek alatt a MEK a magyar internet egyik legnépszerűbb és legnagyobb szövegarchívumává vált: jelenleg közel 20 000 szép- és szakirodalmi könyvet és egyéb dokumentumot tartalmaz.

A MEK nyitó oldalán (jobb oldalt) lehetőségünk van szerző, cím, tárgyszó alapján keresni, vagy akár végrehajthatunk keresést az összes könyv teljes szövegében is. Segít az eligazodásban a tartalmi kategórák rendszere (bal oldalt). Ha valakit a zene szakterülete érdekel, kattintson a “Humán területek, kultúra” főkategóriára, így juthat el az “Ének, zene” kategórához, mely jelenleg 212 dokumentumot tartalmaz. Kevesen tudják, hogy nemcsak zenei szakkönyvek, hanem kották is vannak e dokumentumok között.

Mivel a honlap eredeti kategóriarendszere csak nagy vonalakban tájékoztat a könyvekről és kottákról, összeállítottuk a MEK zenei anyagának részletes, röntgenképszerű tartalomjegyzékét. A teljességre törekvő jegyzék célja, hogy segítsen megállapítani: egy adott témáról vagy személyről van-e szakirodalom a MEK gyűjteményében, és ha igen, mennyire széles a kínálat.

Jegyzékünk egy témamutatóbólból és egy részletes listából áll. Ha a témakörmutatóban egy bizonyos témakörre vagy névre kattintunk, automatikusan a részletes lista megfelelő részéhez jutunk. Egy-egy könyv vagy kotta linkjére kattinttva rögtön megnyithatjuk,, olvashatjuk is azt a MEK oldalán.

Kedvcsinálónak kiemelnénk néhány könyvet a 200 közül, amit különösen érdekesnek, fontosnak tartunk, és amelyről talán nem is gondolnánk, hogy online is olvasható. Íme szubjektív toplistánk.

Bartók Béla: Önéletrajz – Írások a zenéről
Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai, Tanulmányok
Várnai Péter: Beszélgetések Ligeti Györggyel
Koppány Zsolt: Volt egyszer egy Kocsis Zoltán – Hosszú évtized egy géniusz közelében
Fodor Géza: A Mozart-opera világképe
Zenei hálózatok – Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában
Jeszenszky Iván: Az igazi Callas – Monodráma
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

Tartalmas időtöltést, jó olvasást, búvárkodást kívánunk!


TÉMAMUTATÓ

Ha valamelyik téma, név érdekli, kattintson rá!

elektronikus könnyűzene
rock
pop
cigányzene
operett

Bartók Béla
Beethoven
Brahms
Chopin
Dallapiccola, Luigi
Erkel Ferenc
Friedman, Stanley
Grieg
Haydn
Ligeti György
Liszt Ferenc
Maros Rudolf
Meskó Ilona
Mosonyi Mihály
Mozart
Nono, Luigi
Petrovics Emil
Reményi Ede
Ruzitska József
Schumann
Szegő Péter
Verdi
Wagner

Bor Dezső (karnagy)
Callas, Maria
Dittrich Tibor
Dobsa Sándor
Erdősy Eugénia (opera-énekesnő)
Ferencsik János
Homor Zsuzsanna
Horváth Jenő (cigányzenész, zeneszerző)
Kobulej Emil (zongoraművész, zenepedagógus)
Kocsis Zoltán
Kovács László (karmester)
Lehel György
Meskó Ilona (karmester, zeneszerző)
Németh Sándor
Rösler Endre
Székely Mihály
Várhelyi Endre, Várhelyi Éva (opera-énekesnő)

Bolyai Farkas
Bolyai János
Brassai Sámuel
Kobulej Emil (zenepedagógus, zongraművész)
Kónya István és a Kónya család
Maróthi György (18. sz. tudós, zenepadagógus)
Oláh Gusztáv (rendező, jelmeztervező)

hangszerek általában
hangszerakusztika
cimbalom
citera
gitár
hegedű
hárfa
lant
marimba
szintetizátor, számítógépes zene
trombita
vibrafon


RÉSZLETES LISTA

Zenetörténet

– Bánhidi Lászlóné: Klasszikusok mindenkinek – Érettségi segédlet gimnáziumi tanulóknak
– Benkő András: A Bolyaiak zeneelmélete B. Farkas Zenészeti dolgozata, B. János Muzsika-tana
– Csáth Géza: Zeneszerző portrék
– Domokos Pál Péter: Zemlény János kéziratos énekeskönyve – XVII. század
– Falvy Zoltán: A Linus-féle XVIII. századi táncgyűjtemény
– Falvy Zoltán: A Gráci Antifonárium – Magyar zenetörténeti emlék a XII. századból
– Fodor Géza: A Mozart-opera világképe
– Gálos Rezső: A magyar műdal kezdete a XVIII. században
– Hajek, Egon: Die Musik – Ihre Gestalter und Verkünder in Siebenbürgen einst und jetzt
– Kocsis Katalin: Nagykanizsa 100 zenei emlékhelye
– Kodály Zoltán: Magyarság a zenében
– Lakatos István: A román zene fejlődéstörténete
– Lakatos István: Az új magyar műzene
– Löblin Judit: A hangjegyírás a kezdetektől a tipográfiáig
– Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei
– Szabolcsi Bence – Kroó György: A concise history of Hungarian music
– Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai – Tanulmányok
– Teller Frigyes: Magyarország középkori hangjelzett kódexei
– Várnai Péter: Oratóriumok könyve
– Várnai Péter: Velence

Zeneesztétika

– Angi István: Zeneesztétikai előadások I. kötet
– Sebeő Talán: Bevezetés a Wagner-i és Nietzsche-i zenefelfogások közti különbségekbe
Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról – A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017

Zeneelmélet

– Benkő András: A Bolyaiak zeneelmélete B. Farkas Zenészeti dolgozata, B. János Muzsika-tana
– Juhász Tibor: A zene végtelen változatossága 1. – Előadások a Zalaegerszegi Zenebarátok Klubjában
– Schmidt Péter: A zene tankönyve mesterképezdék számára (1857)

Zeneszociológia

– Angyalosy Eszter et al.: Zene és/vagy politika – Zeneantropológiai megközelítések
Rádiófónia – 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán 1925-2000-ig
Zenei hálózatok – Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában

Zenepedagógia

– Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 1891.
Ének – zene – nevelés
– Fehérné Mázsár Gabriella: Számítógép az ének-zene tanításában (Szakdolgozat)
– Jancsovics Antal: Hangszertanulás kezdetei gyermekdalokkal
– Mikola Péter: Kabóca zenefüzetek öntevékeny zenetanulóknak – 1. füzet. Minden kezdet érdekes
– Schmidt Péter: A zene tankönyve mesterképezdék számára
– Soósné Faragó Magdolna: Énekeljünk, énekeljünk! Gyerekekkel mókázzunk! Soósné dr. Faragó Magdolna csoportos énekléseire emlékező dalgyűjteménye
Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról – A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017
– Tóth Béla: Maróthi György (tudós, zenepadagógus)

Zenei intézmények, szervezetek

Az Athenaeum Dalegylet alapszabályai
– Bozsik István: A Budapesti Könyvnyomdászok Dalköre ötven esztendejének története
Budapesti Typographia-Dalkör, 1871-1896
Ébredés dalkör – Zászlófelavatási ünnepély
– Grisz, Josef: Rückblick auf die zehnjährige Thätigkeit des Pressburger Gesangvereines “Typographenbund” (A Pozsonyi Dalegylet 10 éve) 1872-1882
– Lévai Lajos: Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet emlékkönyvecskéje 1868-1938
Rádiófónia – 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán 1925-2000-ig
– Schmidt Géza: A Bátaszéki Dalárda története
A Szőttes 40 éve
– Tóth Béla: Elhantolt hegedűk – Ötvenéves volt a Szegedi Hangszergyártó Kft., 1953-2003

Zeneipar, zeneszolgáltatók, szerzői jogok

– Hosznyák András: Zenei ipari értéklánc szereplőinek lehetséges jövőbeni üzleti modelljei a hazai piaci adottságok tükrében – Szakdolgozat
Rádiófónia – 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán 1925-2000-ig
– Vattamány Imre: A zene mindenkié?
Zenei hálózatok – Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában

Zenei rendezvények

– Erdélyi zene- és színművészeti kiállítás 1941. nov. 9-30.
A Liszt Ferenc emlékkiállítás lajstroma

Zenekritika

– Kozma Ferenc: Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkritikus

Zenei szótárak

– Goll János: Általános zene-műszótár

Zenei lexikonok

– Ságh József: Magyar zenészeti lexicon – Encyklopediai kézikönyv
– Várnai Péter: Operalexikon
– Vajda Emil: A hegedü (benne: hegedűművészek)

Szakdolgozatok, disszertációk

– Fehérné Mázsár Gabriella: Számítógép az ének-zene tanításában – Szakdolgozat
– Hosznyák András: Zenei ipari értéklánc szereplőinek lehetséges jövőbeni üzleti modelljei a hazai piaci adottságok tükrében – Szakdolgozat
– Tassy András: A hegedűkorpusz statikus feszültségeloszlásának számítógépes analízise – Szakdolgozat

Egyházi zene

– Domokos Pál Péter: Zemlény János kéziratos énekeskönyve – 17. század
– Kónya Sándor: Harmatozzatok egek! – Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban
– Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei
– Szabó T. Attila: Újabb adatok és pótlások kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink könyvészetéhez
Szakrális (Benne: Kortárs egyházzene? – Beszélgetés Kinczler Zsuzsannával)
– Révész Imre: A magyarországi ref. egyház közönséges énekes könyvéről
– Teller Frigyes: Magyarország középkori hangjelzett kódexei
– Várnai Péter: Oratóriumok könyve

Vokális zene, ének

Az Athenaeum Dalegylet alapszabályai
– Bozsik István: A Budapesti Könyvnyomdászok Dalköre ötven esztendejének története
Budapesti Typographia-Dalkör, 1871-1896
– Domokos Pál Péter: Zemlény János kéziratos énekeskönyve – 17. század
Ébredés dalkör – Zászlófelavatási ünnepély
– Grisz, Josef: Rückblick auf die zehnjährige Thätigkeit des Pressburger Gesangvereines “Typographenbund” (A Pozsonyi Dalegylet 10 éve) 1872-1882
– Lévai Lajos: Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet emlékkönyvecskéje 1868-1938
Németh Sándor énekes, vers- és prózamondó
– Schmidt Géza: A Bátaszéki Dalárda története
– Soósné Faragó Magdolna: Énekeljünk, énekeljünk! Gyerekekkel mókázzunk! Soósné dr. Faragó Magdolna csoportos énekléseire emlékező dalgyűjteménye
– Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei
– Szabó T. Attila: Újabb adatok és pótlások kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink könyvészetéhez
– Várnai Péter: Oratóriumok könyve
– Wimmer József Ede: Az énekművészet elemei – Röviden és érthetően előadva s különös tekintettel a magyar koronaországi elemi iskolákra

Opera

– Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból (benne: Erkel Ferenc)
– Ábrányi Kornél: Erkel Ferenc élete és működése – Kultúrtörténelmi korrajz
– Andódyné Pál Olga: Erkel Ferenc lelőhelybibliográfia
– Baranyi Ferenc: A Normafától a Normáig – Tárcák, kisebb tanulmányok
– Burda Zita: Az opera varázslója Virtuális kiállítás Oláh Gusztáv, az Operaház rendezőjének, díszlet- és jelmeztervezőjének életművéből
– Csáth Géza: Zeneszerző portrék (benne: Wagner)
– Da Ponte, Lorenzo: Don Juan (librettó és bevezető tanulmány)
Erkel Ferencz emlékkönyv
– Fodor Géza: A Mozart-opera világképe
Németh Sándor énekes, vers- és prózamondó
– Nagy Róbert: Várhelyi dinasztia (Várhelyi Endre, V. Éva)
– Jeszenszky Iván: Az igazi Callas – Monodráma
– Kocsis Katalin: Nagykanizsáról európai színpadokra (Erdősy Eugénia)
– Lakatos István: A muzsikus-Ruzitskák Erdélyben
– Németh Csaba: A gyulai Erkel Ferenc Múzeum Erkel-gyűjteménye
– Schikaneder, Emanuel: A varázsfuvola (librettó)
– Sebeő Talán: Bevezetés a Wagner-i és Nietzsche-i zenefelfogások közti különbségekbe
– Várnai Péter: Operalexikon
– Várnai Péter: Rösler Endre
– Várnai Péter: Székely Mihály
– Várnai Péter: Verdi Magyarországon
– Várnai Péter: Verdi operakalauz
– Vaszilievits Emil: Sába királynője – Dalmű 4 felvonásban – ismertetés

Kortárs zene

– Nagy Róbert: Meskó Ilona
Szakrális (Benne: Kortárs egyházzene? – Beszélgetés Kinczler Zsuzsannával)
Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról – A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017
– Várnai Péter: Beszélgetések Ligeti Györggyel
– Várnai Péter: Beszélgetések Luigi Dallapiccolával
– Várnai Péter: Beszélgetések Luigi Nonóval
Zenei művelődésünk a változó régióban – A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai

Népzene

– Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból (Benne: kuruc dalok)
– Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz
– Balassa Iván – Ortutay Gyula: Hungarian ethnography and folklore
– Balassa Iván – Ortutay Gyula: Ungarische Volkskunde
– Bartók Béla: A magyar népdal
– Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje – 127 dallammal
– Bartók Béla: A népzenéről
– Bartók Béla: Önéletrajz – Írások a zenéről
– Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg… (benne: népszokások, Szék)
– Kodály Zoltán: Magyarság a zenében
– Kónya Sándor: Harmatozzatok egek! – Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban
Magyar népballadák szerk. Ortutay Gyula
Magyar népballadák és románcok
Magyar népdalok
– Magyar népdalok
– Magyar néprajz (MTA) – nyolc kötetben
– C. Nagy Béla – Sztareczky Zoltán: A cekeházi Sivák család népdalművészete
– Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres Fejér megyei népzene
– Pesovár Ferenc: A juhait kereső pásztor – Fejér megyei néptáncok
– Ráduly János: Bartók Béla kibédi énekesei és a Cantata Profana – Cikkek, tanulmányok
– Remete Farkas László: Egy ősi magyar dallam nyomában
A Szőttes 40 éve
– Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje
Zenei művelődésünk a változó régióban A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai (benne: Erdélyi magyar népzene)

Jazz

Zenei hálózatok Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában

Könnyűzene

– Angyalosy Eszter et al.: Zene és/vagy politika – Zeneantropológiai megközelítések
Zenei hálózatok Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar

elektronikus könnyűzene

– Angyalosy Eszter et al.: Zene és/vagy politika – Zeneantropológiai megközelítések
– Kömlődi Ferenc – Pánczél Gábor: Mennyek kapui – Az elektronikus zene évtizede

rock

Zenei hálózatok Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar
– Bernáth Zsolt: Bárcsak itt lennél – Dalszöveg-magyarítások
– Bernáth Zsolt: A progresszív rock – Monográfia
– Bernáth Zsolt: Találkozásaim az Istenekkel (rock- és popzene) Monográfia
– Szakács Gábor: Nagy rock ‘n’ roll könyv

pop

Zenei hálózatok Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar
– Bernáth Zsolt: Találkozásaim az Istenekkel (rock- és popzene) MonográfiaMonográfia
– Nagy Róbert: Dobsa Sándor
– Szakács Gábor: Nagy rock ‘n’ roll könyv

cigányzene

– Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból (benne: régi magyar cigányprímások)
– Angyalosy Eszter et al.: Zene és/vagy politika – Zeneantropológiai megközelítések

operett

– Suppé, Franz von: Boccaccio – Operett három felvonásban

Zeneszerzők

J. S. Bach

Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról – A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017
Bach közelében – Vallomások a 330 éve született zeneszerzőről

Bartók Béla

– Bartók Béla: Önéletrajz – Írások a zenéről
– Ráduly János: Bartók Béla kibédi énekesei és a Cantata Profana – Cikkek, tanulmányok
– Gál István: Bartóktól Radnótiig
– Juhász Vilmos: Bartók’s years in America

Beethoven

– Hornyák Mária: Beethoven, Brunszvikok, Martonvásár
– Hornyák Mária: “A Mindenem, a Boldogságom…” Ludwig van Beethoven és a martonvásári Brunszvik Jozefin grófnő szerelméről
– Rolland, Romain: Beethoven élete
– Wagner, Richard: Beethoven
– Brunszvik Teréz: Beethoven Brunszvik Teréz naplóiban

Brahms

– Lakatos István: Magyaros elemek Brahms zenéjében

Chopin

– Liszt Ferenc: Chopin élete

Dallapiccola, Luigi

– Várnai Péter: Beszélgetések Luigi Dallapiccolával

Erkel Ferenc

– Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból
– Ábrányi Kornél: Erkel Ferenc élete és működése – Kultúrtörténelmi korrajz
Erkel Ferencz emlékkönyv
– Németh Csaba: A gyulai Erkel Ferenc Múzeum Erkel-gyűjteménye
– Andódyné Pál Olga: Erkel Ferenc lelőhelybibliográfia

Friedman, Stanley

Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról – A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017

Grieg

– Csáth Géza: Zeneszerző portrék

Haydn

– Főkövi Lajos: Mozart és Haydn a szabadkőművességben
– Haydn, Joseph: Haydn compositions in the Music Collection of the National Széchényi Library
– Haydn, Joseph: Haydns Werke in der Musiksammlung der Nationalbibliothek Széchényi in Budapest

Ligeti György

– Várnai Péter: Beszélgetések Ligeti Györggyel

Liszt Ferenc

– Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia Liszt Ferenc életének regénye
Zenei művelődésünk a változó régióban – A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai
– Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból
– Gárdonyi Zoltán: Liszt Ferenc magyar stílusa
– Huneker, James: Franz Liszt
– Kocsis Katalin: Liszt Ferenc és Nagykanizsa
A Liszt Ferenc emlékkiállítás lajstroma

Maros Rudolf

– Várnai Péter: Maros Rudolf

Meskó Ilona

– Nagy Róbert: Meskó Ilona

Mosonyi Mihály

– Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból

Mozart

– Fodor Géza: A Mozart-opera világképe
– Főkövi Lajos: Mozart és Haydn a szabadkőművességben

Nono, Luigi

– Várnai Péter: Beszélgetések Luigi Nonóval

Petrovics Emil

– Petrovics Emil: Önarckép – álarc nélkül [1930-1966]
– Petrovics Emil: Önarckép – álarc nélkül 2. könyv : [1967-2007]

Reményi Ede

– Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból

Ruzitska József

– Lakatos István: A muzsikus-Ruzitskák Erdélyben

Schumann

– Csáth Géza: Zeneszerző portrék

Szegő Péter

Zenei művelődésünk a változó régióban – A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai

Verdi

– Várnai Péter: Verdi Magyarországon
– Várnai Péter: Verdi operakalauz

Wagner

– Csáth Géza: Zeneszerző portrék
– Sebeő Talán: Bevezetés a Wagner-i és Nietzsche-i zenefelfogások közti különbségekbe

Előadóművészek

Bor Dezső (karnagy)

Bor Dezső emlékkönyv

Callas, Maria

– Jeszenszky Iván: Az igazi Callas Monodráma

Dobsa Sándor

– Nagy Róbert: Dobsa Sándor

Dittrich Tibor

– Dittrichné Vajtai Zsuzsánna: Egy életút a zene világában – Dittrich Tibor (1940-2008) klarinétművész-tanár egyetemi docens élete és munkássága

Erdősy Eugénia (opera-énekesnő)

– Kocsis Katalin: Nagykanizsáról európai színpadokra

Ferencsik János

– Várnai Péter: Ferencsik János

Homor Zsuzsanna

– Nagy Róbert: Homor Zsuzsanna – Egy fiatal zongoraművésznő portréja

Horváth Jenő (cigányzenész, zeneszerző)

– Szekeres Géza: Egy elfeledett forradalmár

Kobulej Emil (zongoraművész, zenepedagógus)

Kobulej Emil emlékére (1929-2004) Összegyűjtött megemlékezések

Kocsis Zoltán

– Koppány Zsolt: Volt egyszer egy Kocsis Zoltán – Hosszú évtized egy géniusz közelében

Kovács László (karmester)

– Nagy Róbert: Kovács László

Lehel György

– Bieliczkyné Buzás Éva: Lehel György karmester emlékezete

Meskó Ilona (karmester, zeneszerző)

– Nagy Róbert: Meskó Ilona

Németh Sándor

Németh Sándor énekes, vers- és prózamondó

Rösler Endre

– Várnai Péter: Rösler Endre

Székely Mihály

– Várnai Péter: Székely Mihály

Várhelyi Endre, Várhelyi Éva (opera-énekesnő)

– Nagy Róbert: Várhelyi dinasztia

További személyiségek

Bolyai Farkas

– Benkő András: A Bolyaiak zeneelmélete B. Farkas Zenészeti dolgozata, B. János Muzsika-tana

Bolyai János

– Benkő András: A Bolyaiak zeneelmélete B. Farkas Zenészeti dolgozata, B. János Muzsika-tana

Brassai Sámuel

– Kozma Ferenc: Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkritikus
Brassai Sámuel (1800-1897) akadémikus, unitárius tudós, a kolozsvári egyetem professzora, nyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár, zenetudós, fordító munkásságának és az életében róla megjelent írásoknak a kronológiája – Tájékoztató jellegű bibliográfiai adatokkal

Kobulej Emil (zenepedagógus, zongraművész)

Kobulej Emil emlékére (1929-2004) Összegyűjtött megemlékezések

Kónya István és a Kónya család

– Kónya István: A hegedűk bűvkörében – Kónya István cremonai aranydiplomás hangszerkészítő mester életútja és munkássága
– Kónya Lajos: A Kónya család

Maróthi György (18. sz. tudós, zenepadagógus)

– Tóth Béla: Maróthi György

Oláh Gusztáv (rendező, jelmeztervező)

– Burda Zita: Az opera varázslója – Virtuális kiállítás Oláh Gusztáv, az Operaház rendezőjének, díszlet- és jelmeztervezőjének életművéből

Hangszerkészítés, hangszertörténet

hangszerek általában

Hangszerműhelyek Magyarországon
Hangszerműhelyek Magyarországon 1994

hangszerakusztika

– Fuhr, Karl: A hegedű akusztikai rejtélyei – A hegedűhang probléma végleges megoldása fizikusoknak, hegedűépítőknek és zenészeknek
– Kovács Emil: Akusztikai- és számarányok a gitárok formatervezésében
– Pongrácz Pál: A hegedű fizikája
– Tóth Béla: Elhantolt hegedűk Ötvenéves volt a Szegedi Hangszergyártó Kft., 1953-2003

cimbalom

– Schunda V. József: A czimbalom története – A 10.000-ik czimbalom elkészültének jubileuma alkalmából

citera

– Kovács Emil: Pengetős hangszerek

gitár

– Kovács Emil: Akusztikai- és számarányok a gitárok formatervezésében
– Kovács Emil: Pengetős hangszerek

hegedű

– Apian-Bennewitz, Paul Otto: A hegedűépítés alapismeretei
– Baki Róbert: A hegedű lakkozásáról Klasszikus és modern szemléletben
– Erdélyi Sándor: Magyarországi hegedűs kincsek
– Fuhr, Karl: A hegedű akusztikai rejtélyei – A hegedűhang probléma végleges megoldása fizikusoknak, hegedűépítőknek és zenészeknek
– Kónya István: A hegedűk bűvkörében – Kónya István cremonai aranydiplomás hangszerkészítő mester életútja és munkássága
– Kónya Lajos: A Kónya család
– Niederheitmann, Friedrich: Cremona, a hegedűépítés bölcsője Az itáliai hegedűépítő mesterek és hangszereik karakterisztikája
– Pongrácz Pál: A hegedű fizikája
– Pongrácz Pál: A hegedű, a képzőművészet és a természettudomány – Tanulmányok
– Pongrácz Pál: A hegedűről ma – Hagyományok, tévelygések, távlatok
– Semmelweis Tibor: A hegedűszakértő Tanulmány
– Tassy András: A hegedűkorpusz statikus feszültségeloszlásának számítógépes analízise
– Vajda Emil: A hegedü

hárfa

– Kovács Emil: Pengetős hangszerek

lant

– Kovács Emil: Pengetős hangszerek

marimba

Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017

szintetizátor, számítógépes zene

– Sík Zoltán – Gerényi Gábor: MIDI – Alapozás és protokoll

trombita

Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017

vibrafon

Tudományos tanulmányok a zenéről és a zeneoktatásról A Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai, 2015-2017

Kotta – komolyzene

J. S. Bach Suite V. (c-moll) BWV 1011 billentyűsátirat (f-moll) – Deli Árpád
– Balassa Sándor: Duettek fuvolára és hárfára Op. 64.
– Balassa Sándor: Három intermezzo Fuvolára és zongorára
– Balassa Sándor: Öt testvér zongorára
– Balassa Sándor: Szonatina
– Deli Árpád: 11 orgonadarab A Honfoglalás 1111. évfordulójára
– Deli Árpád: Karácsonyi concerto Vonósokra és orgonára
– Deli Árpád: A Köztársaság siratása Fuvolára, hegedűre, csellóra és zongorára
– Deli Árpád: Ünnepi induló a jó felé indulóknak
– Erkel Ferenc: Bánk bán (magyar és német szöveges teljes zongorakivonat)
– Fekete Kiss Sándor: Görög katolikus magyar mise
– Rauch, Andreas: Missa (1641) Mise női karra
– Rauch, Andreas: Missa Concertata (1650) Mise női karra
Rákóczy induló – átirat hárfára és zongorára vagy két hárfára (Thomas, John)
– Szervác Attila: Ostia
– Szervác Attila: Tritto
– Vajda Ferenc: Jégmadár Szóló hegedűre
– Vántus István: Csipp, csepp kánon
– Vántus István: Kellene kis kert
– Vántus István: Madrigál
– Vígh Kristóf: Bizánci liturgia ősi magyar dallamokon
– Vígh Kristóf: Magyar virrasztás Bizánci alkonyati és napkeleti zsolozsma ősi magyar dallamokon

Kotta – dalgyűjtemények

Eredeti székely dalok (férfikarra)
Ha dalolni támad kedvem… (népdal, nóta)
A házaspárok útján
– Jancsovics Antal: Hangszertanulás kezdetei gyermekdalokkal
– Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 1891.
Kossuth Lajos táborában Negyvennyolcas dalok
Matyó népdalok
Sej, besoroztak… Magyar katonadalok
– Soósné Faragó Magdolna: [Énekeljünk, énekeljünk! Gyerekekkel mókázzunk!]
– Soósné dr. Faragó Magdolna csoportos énekléseire emlékező dalgyűjteménye
A szántói széles utca 77 abaújszántói és sárazsadányi népdal
Tavaszi szél Magyar és finn népdalok énekelhető fordításokkal
– Ujváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák
Vámosi András magyarnótái
– Zsákai Ferenc: Millennium (magyarnóták) Palotás és friss
– Zsákai Ferenc: Zsákai Ferenc magyarnótáiból

Kotta – egyházi énekeskönyvek

Erdélyegyházmegyei énekeskönyv a róm. kath. kántorok, a nép és ifjúság használatára
Karácsonyi énekek
– Keserűi Dajka János: Az keresztyeni üdvözitö hitnek egy nyomban jaro igazsagahoz inteztetett … öreg gradual (muzeális, nyomtatott)
– Losontzi István: Éneklésben tanító-mester, az az A’ keresztyén hitnek föágazatit magokban foglaló idvességes énekek, mellyek a’ frantziai rendes nótákra szabattatván, az istenes éneklésben gyönyörködö magyar nemzetnek kedvére és hasznára rendeltettek (muzeális, nyomtatott)
– Megújitott énekeskönyv az erdélyi evang. ref. egyházkerület használatára
Református énekes-könyv Közönséges isteni tiszteletre, vasárnapi iskola és alkalmi vallásos összejövetelekre
Szép négy énekek (muzeális, nyomtatott)

Kotta/szöveg – régi kéziratos énekeskönyvek

Énekeskönyv – Mihály Farkas-féle gyűjtemény
Halotti temetésekre valo énekek
Magyar protestáns énekeskönyv töredéke
Miss Mihály kótáskönyve
A nevezetesebb ditsereteknek es nemelly halotti énekeknek harmoniaja…
Rhytmi Paschales, Pentecostales, ot Natales, anno 1700…

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SCHALK ENDRE KORNÉL
ILLUSZTRÁCIÓ: OSZK MEK, FSZEK
Fotóalbumrvin Kár Zenei Gyűjteményének vezetője.

vin Kár Zenei Gyűjteményének vezetője.