Bartók Béla címkéhez tartozó bejegyzések

Georg Klein: Üstökösök

Különleges könyv három különleges egyéniségről. Bartók Béla portréja mellett a genetikus Seymour Benzer és a Nobel-díjas botanikus Barbara McClintock arcképét rajzolja meg Georg Klein Üstökösök című kötete.

Három öntörvényű élet – a könyv alcíme pontosan ragadja meg a lényeget. Bár a szerző, a magyar származású svéd sejtbiológus, közíró szeme előtt állítólag nem lebegett semmiféle vezérfonal, amikor kiválasztotta életrajzi esszéi hőseit, nagyon is van köze egymáshoz ennek a három alkotó egyéniségnek. A koncentrált céltudatosság mellett mindhármukat különös befelé fordulás, lényegre szorítkozás jellemezte – irtóztak a társasági, társadalmi élet fecsegő felszínességétől.

A könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnék egy viszonylag rövid, száz oldal körüli szövegből megismerni Bartók emberi és alkotói énjének legfontosabb vonásait,  életének csomópontjait. Klein sokat és érzékenyen idéz másoktól (Bartók levelei mellett a róla szóló gazdag irodalomból is), és az átemelt szövegek mindig nagy megvilágító erejűek. Apró gesztusokból, életrajzi momentumokból, néhány zenemű ismertetéséből és a szerző személyes reflexióiból szinte váratlanul áll össze egy mélyen megragadó Bartók-portré. Ez a kép részleteiben ugyan lehet hiányos, de egészében pontos és lényeglátó. Klein igazi esszéista, írása mentes a zenetudományi zsargontól és a sok életrajzra jellemző lexikonszerűségtől egyaránt.

A kutatás szenvedélye rokonítja a könyv hőseit

A könyv másik két főszereplője a huszadik század nagy tudósai közé tartozik. Életükről, munkásságukról általában keveset tudnak a humán érdeklődésű olvasók. Pont ezért érdekes megismerni őket, és ráébredni arra, hogy a muslicák vagy a kukorica genetikájának szinte megszállott tanulmányozása rokonítható a művészi szenvedéllyel és kutatással. Benzer és McClintock portréjában néhány bekezdés vagy oldal talán túlságosan száraz, szakmai, többnyire mégis sikerül megmaradnia a szövegnek az esszéisztikus ismeretterjesztésnél.  Ahogy a könyv hátsó borítóján olvashatjuk: “A szerzőt ugyanaz a szenvedély hajtja, mint hőseit: a gondolkodás szenvedélye, a művészet, a tudomány, a másik ember, a világ működése iránti olthatatlan érdeklődés.

SCHALK ENDRE KORNÉL
FOTÓ: FSZEK A hét könyve – fotógaléria

A könyv megtalálható könyvtárunk gyűjteményében. 

Georg Klein: Üstökösök. Három öntörvényű élet
Corvina, 2014.

Reklámok

Vendégségben a Bartók Emlékházban

Szakmai-tanulmányi nap keretében a Zenei Gyűjtemény munkatársaiként a Bartók Béla Emlékházba látogattunk el július 2-án. Farkas Zoltán igazgató és kollégái bemutatták nekünk a gyönyörűen felújított és kibővített épület kincseit és az intézmény kultúraközvetítő munkáját.

Bartók Béla és családja utolsó magyarországi lakóhelye volt a Budapest II. kerülétében, a Csalán út 29. szám alatt található épület, amely ma a nagy zeneszerző emlékét őrző muzeális intézmény és koncertek helyszíne. A hazai látogatók mellett a világ minden tájáról – az Egyesült Államoktól Franciaországon keresztül Japánig  – érkeznek ide zenei zarándokok, hogy megérintse őket a hely szelleme. Ránk is mély benyomást tett az a puritán, letisztult, átható szépségű tárgyi környezet, amelyben Bartók élt, és amelyből a ház gyűjteménye gazdag bemutatót kínál. 

Az épület második szintjén látható Bartók számos eredeti kalotaszegi népi bútora, íróasztala és Bösendorfer zongorája is, amelyen sok remekművét komponálta. A padlástéri tárlókban használati tárgyak, ruhadarabok, érdekes apróságok idézik meg a zeneszerző, a tudós, a családapa hétköznapjait. Itt tekinthettük meg Bartók népi hangszergyűjteményének néhány darabját is, továbbá tudományos alapossággal rendszerezett rovar- és növénygyűjteményét. Az emlékház archív fotóanyagának és nagyméretű, domborművű térképének segítségével képet kaphattunk a komponista  népzenegyűjtői munkásságáról is, és szemügyre vehettük azt a fonográfot és írógépet, amit gyűjtőútjaira magával vitt.

A Csalán út nevezetes háza 1924-ben épült

Mint megtudtuk, az emlékház tervei szerint hamarosan interkatív zenehallgatási pontokkal bővül a kiállítás – régi népi hangszerek és a modern hangtechnika izgalmas összeházasítása révén. Érdemes lesz tehát újra ellátogatni testvérintézményünkbe annak is, aki korábban már járt ott.

Az emlékház kertjében, Bartók szobra mellett fogadott minket Farkas Zoltán

Köszönjük az emlékház munkatársainak a meghívást, a tanulságos, élményszerű délelőttöt!

SCH-
FOTÓ: BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ, FSZEK

Fotóalbum
(Jogi okok miatt az épületen belül nem szabad fényképezni.)

 

Bartók arcképe

Megragadó előadással rajzolták meg az érett-kései Bartók arcképét tegnap este könyvtárunkban  a Central European String Quartet tagjai. A Bartók / Debussy sorozat záró koncertjén is a tőlük megszokott pontosságal és zeneiséggel muzsikáltak.

Bartók előszeretettel alkalmazta vonónégyeseiben a hídformájú, szimmetrikus szerkesztést, de tegnap mintha  maga a koncert is hasonlóan építkezett volna: két monumentálisan fajsúlyos darab, a szólószonáta és az 5. vonósnégyes között a könnyebben  befogadható 44 hegedűduóból hallottunk néhányat. A Central European String Quartetben brácsásként közreműködő Haruka Nagao a szólószonáta előadásában megmutatta, hogy a hegedűnek is mestere: játékában egyszerre volt jelen a szenvedély és az intellektualitás.

Haruka Nagao adta elő a szólószonátát

A duókat Miranda Liu, a kvartett első hegedűse és Környei Zsófia adta elő. Végül a koncert második felét kitevő 5. vonósnégyes következett, ez a nagyszabású, bonyolult mű, amit kiegyenlített hangzásban, pontosan és élményszerűen tolmácsoltak a kvartett tagjai: Miranda Liu és Soós Máté (hegedű), Haruka Nagao (brácsa) és Szabó Judit (gordonka).  Nemcsak a koncert végi hatalmas taps, de a távozó közönség elejtett megjegyzései is arra utaltak, hogy emlékezetes koncertélményt teremtettek a zenészek.

Miranda Liu és Környei Zsófia a 44 duóból válogatott

Ezzel az előadással lezárult a Zenei Gyűjtemény tavaszi koncertjeinek sora, legközelebb ősszel következik majd hangverseny, amelyről hírlevelünkben, Facebook-oldalunkon, könyvtárunk honlapján és itt, blogunkban (jobb oldalt az eseménynaptárban) is tájékoztatást adunk majd.

SCH-
FOTÓ: FSZEK
Fotóalbum