Könyvbemutató kategória bejegyzései

Adornóról beszélgettünk

Csobó Péter György és Ignácz Ádám

Theodor W. Adorno sokat vitatott, magyarul nemrég megjelent zeneelméleti munkáját, Az új zene filozófiáját mutatta be tegnap este szalonunkban  Ignácz Ádám, a Rózsavölgyi és Társa Kiadó főszerkesztője és Csobó Péter György zeneesztéta, fordító. A beszélgetésből kirajzolódtak Adorno, „az utolsó nagy modernista” Hegelig, Marxig visszanyúló társadalomkritikai gondolkodásának fő vonalai. Képet kaptunk a német filozófus könyvének alapgondolatáról, amely szerint Schönberg és Sztravinszkij poláris ellentétbe állításával kimutatható, hogy az „igazi” művészetben kendőzetlenül jelenik meg a társadalmi igazság, míg a regresszív, a hatalmi viszonyokat kiszolgáló alkotásokban a világ valódi állapota ellepleződik.

A beszélgetésen kimondva-kimondatlanul végigvonult a kérdés: mitől lehet Adorno könyve érdekes ma, amikor a „tömegművészetet” a „magas művészettel”  radikálisan szembeállító gondolkodását meghaladottnak véljük, sőt a szerző elitista attitűdje, egyes kinyilatkoztatásszerű mondatai akár bosszantónak  tűnhetnek. Mint Csobó Péter György felhívta rá a figyelmet: ha a mai (zene)filozófia vitatkozik is Adornóval, nem vitatható könyvének történeti és módszertani értéke – az, hogy  megnyitotta a zenéről való gondolkodás számára a társadalmi dimenziót. A jelenlévők számos kérdést tettek föl, így derült ki például, hogy a könyv magyar kiadására valószínűleg azért kellett 1949-től mostanáig várni, mert a szöveg kivételesen nehéz feladat elé állít bármely fordítót. Hozzájárulhatott a késedelmes megjelenéshez  az is, hogy a rendszerváltás előtti évtizedekben Adorno nem tűnt eléggé marxistának, utána pedig talán túlságosan is annak látszott. Csobó Péter György mindenesetre hangsúlyozta, hogy Adorno ebben a könyvében is mély, rendkívül dialektikus gondolkodónak bizonyul, akitől távol áll minden leegyszerűsítés, vulgármarxizmus.

Az este során Ignácz Ádám ismertette a Rózsavölgyi és Társa  többirányú zenei szakkönyvkiadási tevékenységét, megemlítve, hogy már kapható kiadásukban Adorno Mahlerről írott munkája is: Mahler, egy zenei fiziognómia. Egyik Adorno-könyv sem könnyű  olvasmány, de – éppen az igényes és sikeres fordításoknak köszönhetően –  minden zeneelméleti, filozófiai érdeklődésű olvasó számára befogadhatók. Az új zene filozófiája már kikölcsönözhető a Zenei Gyűjteményből. A beszélgetés az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete  szakmai napjának programjába illeszkedett, de minden érdeklődő olvasónk számára nyitott volt. Köszönjük az inspiráló estét, a közös (el)gondolkodás lehetőségét minden résztvevőnek!

SCH-

 Fotóalbum

Reklámok