Monumentálisan szép

Bach Das Wohltemperierte Klavierjának teljes I. kötete hangzott el könyvtárunk Ötpacsirta Szalonjában Fábri Flóra csembalóművész koncertjén. Ez a 24 prelúdium és fúga Bach művészetének egyik csúcsteljesítménye, amit már csak terjedelme, mintegy kétórás játékideje miatt is nagy kihívás egyben előadni. Fábri Flóra lenyűgöző szellemi és fizikai koncentráltsága igazi zenei ünneppé varázsolta ezt az estét.

Fábri Flóra visszatérő vendége az Ötpacsirta Szalonnak. Tavaly ősszel egy Haydn billentyűs trióiból válogató esten működött közre, 2019-ben pedig egy olyan szólóestet tartott könyvtárunkban, amelyen szintén túlnyomórészt Haydn-darabok – szonáták, divertimentók – szerepeltek. Április 5-i Bach-koncertjére a közönség zsúfolásig megtöltötte szalonunkat, sok pótszéket is elő kellett vennünk. Szinte tapintani lehetett a várakozást, ami egy kivételes zenemű kivételes előadói képességeket igénylő bemutatásának szólt. Gondoljunk csak bele, milyen koncentrációt és interpretációs készséget igényel két teljes órán át úgy csembalózni, hogy a közönség figyelme végig fennmaradjon. A természetes tempókat vevő, a gyors részekben pedig virtuózan izgalmas előadásmód mellett a zene befogadását Fábri Flóra egy kis ismertetővel is segítette, amit a koncerten mindenki kézbe vehetett.

Ebben az ismertetőben olvashatjuk az alábbiakat:

„Johann Sebastian Bach éppen háromszáz éve, 1722-ben prezentálta autográf kéziratban a Das Wohltemperiertes Klavier első kötetét – évekkel később egy másik kötetet is komponált. A kötetben összegyűjtött huszonnégy prelúdium és fúga egyszerre tudományos-elméleti és játéktechnikailag virtuóz kísérlet. A billentyűs játékos (erre utal a címben a clavier szó, ami ebben az esetben jelenthet csembalót, klavikordot, spinétet, lantcsembalót, azaz szinte bármelyik billentyűs hangszert) számára a kihívás abban rejlik, hogy a kromatikus skála minden hangnemében, a klaviatúra adta összes lehetőséget kihasználva, ugyanolyan könnyedséggel játsszon.

A címben szereplő „wohltemperiert”, „jól temperált” kifejezés az adott hangszer hangolására utal, ami ebben az esetben minden hangnemben elegendően tisztán kell hogy szóljon. Bach korában a különféle hangolási rendszerek előnyeit illetően heves művészi-tudományos diskurzus folyt. Bár kortársai között nem Bach volt az első, aki a távolabbi hangnemek integrálásával kísérletezett (előtte már többek között J. C. F. Fischer és Johann Mattheson is publikáltak hasonló gyűjteményeket), a Wohltemperiertes Klavier monumentalitását és a darabok komplexitását tekintve egyedülálló. A prelúdiumokban Bach a legkülönfélébb zenei karaktereket prezentálja, míg a fúgákban a szigorú kontrapunktikus szerkesztést fejleszti tökélyre. “

A zenei élményt az est végén szűnni nem akaró tapssal és bravózással köszönte meg a közönség.

SCHALK
FOTÓ: DESSEWFFY ZSOLT
Fotóalbum