Könyvek alsó tagozatos ének tanításához

Ajánlónkban ezúttal az alsó tagozatos ének-zene oktatás kapott főszerepet. Olyan kiadványokat gyűjtöttünk össze, melyek segíthetnek a pedagógusoknak, legyen szó akár a tantárgy módszertanáról, a zenei alapismeretek elsajátításáról vagy a dalanyag bővítéséről. A könyvek könyvtárunkból kölcsönzhetők.

Az ének-zene megfelelő tanításához elengedhetetlen a tudatos tervezés, már a kezdetekkor is. Ebben segít Pappné Vencsellői Klára útmutatója, mely nemcsak az órák megtervezéséhez, hanem a zenei készségfejlesztés menetének kialakításához is hasznos.

Az Ének-zene tantárgypedagógia az egyetemi tanulmányokat kiválóan kiegészítő kötet lehet a leendő tanár számára. A könyv strukturáltan tárja az olvasó elé azon zenei alapfogalmakat, melyek elengedhetetlenek a tantárgy megértéséhez és tanításához. A pedagógusok képet kaphatnak arról, milyen gyakorlatokkal fejleszthetők leginkább a zenei készségek, és ezeket az elemeket hogyan lehet a legcélravezetőbben beépíteni az egyes órák anyagába. A könyv végén mintegy 40 oldalnyi részletes óravázlat található.

Dobszay László művei kiváló segítséget nyújthatnak a tanórák összeállításához. 2019-ben jelent meg a Hangok világa tankönyvsorozathoz készült útmutató javított kiadása, mely kötetenként részletes vezetőként szolgál elsősorban a szolfézs tanításához, így az ének-zene órákon is kiválóan alkalmazhatók a benne foglaltak. A Hangok világa kötetek pedig rendkívül sok népdalt, műdalt valamint feldolgozást tartalmaznak a dallamkincs bővítésére.

A dalanyag bővítése rendkívül fontos az énektanulásban, ehhez gyűjteményünkben sok segítséget találnak az olvasók. Az alapfokú énekoktatásban a legkedveltebbek talán Forrai Katalin gyűjteményei, melyek közül egyik legismertebb, az Ének az óvodában kötet a dalok mellett a zenei nevelésről és annak fontosságáról szól. További két kötetét emelnénk ki? Európai gyermekdalok első és második kötetét, melyek magyar szöveggel ellátott külföldi népdalokat tartalmaznak. A két gyűjtemény lehetővé teszi, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a különböző népek dalai közti ritmikai, dallami valamint tonalitásbeli hasonlóságokba és eltérésekbe.

Pécsi Géza Kulcs a muzsikához című kötete kultúrtörténeti háttérbe ágyazva mutatja be a különböző zenei formákat, műfajokat, műveket. A tankönyv a zenei ismeretek mellett a társművészeteket is segítségül hívja az egyes zenetörténeti korszakok bemutatásakor, így akár a felsőbb osztályokban is segítséget nyújthat. A kötethez tartozó Énektár első és második része pedig gazdag dalanyagot kínál a tanuláshoz.

Frank Oszkár nevét muszáj megemlítenünk, ha alapfokú zeneoktatásról esik szó. Alapfokú zeneelmélet című műve segít a zenei alapfogalmak és a formatan alapelemeinek megértésében, ezért elsősorban azoknak a leendő énektanároknak ajánljuk, akik mélyebb formatani ismeretekre szeretnének szert tenni.

Monszport Kriszta Játssz zenét! című könyve hiánypótló, közérthető és olvasmányos formában tárja elénk a zenei ismereteket a kottaírás keletkezésétől egészen az alapvető zenei formák elemzéséig, ezért nagy segítséget nyújthat a tanításban.

Végül, de nem utolsó sorban kiemelnénk Gyűjteményünkből néhány olyan füzetet, melyek segíthetnek a kottaírás és -olvasás fejlesztésében. Horváth Istvánné Smid Anna Csicsergő című füzetei egészen a hangjegyek rajzolásától vezetik a tanulókat a módosított hangok megértéséig, mindezt gazdag dalanyag és játékos feladatok segítségével. Ajánljuk továbbá Lázárné Nagy Andrea és Horváth Istvánné Smid Anna Margaréta sorozatát, mely színes tankönyveivel és munkafüzeteivel örömmé varázsolja a tanulást. Brusznyai Margit Kopogó füzetei pedig a ritmikai készségeket fejlesztik, rengeteg ritmusgyakorlat segítségével.

Az ajánlónkban szereplő könyvek elérhetők polcainkon, valamint a linkekre kattintva előjegyzés tehető az adott kötetekre.

N. E.
FOTÓ: FSZEK
Fotóalbum