Könyvtrió: Haydn titkai

 

Haydn-triókat játszik korhű hangszereken három fiatal muzsikus december 10-i koncertünkön az Ötpacsirta Szalonban. A hangversenyhez kapcsolódva most három könyvet ajánlunk, melyek kölcsönözhetők könyvtárunkból. 

Láng György ötven év után újra napvilágot látott munkája (Haydn) nem életrajzi regény, hanem népszerű életrajz, mégis lépten-nyomon a szépirodalom felé hajlik – írja utószavában a szerkesztő, Malina János zenetörténész. Felhívja a figyelmet arra is, hogy részben éppen az irodalmi „kiszínezés” teszi olyan vonzóvá a könyvet a Haydn művészetével ismerkedők számára. Ennek köszönhető, hogy úgy érezzük, mi is ott vagyunk Haydn mellett Hainburgban, Eszterházán, szinte látjuk a zeneszerzőt körülvevő embereket. A könyv nemcsak olvasmányossága miatt, hanem azért is ajánlható, mert az új kiadásában  Malina János elvégezte a legszükségesebb korrekciókat annak érdekében, hogy közvetített  tudásanyag ne tartalmazzon tévedéseket, és helyes értékrendet tükrözzön a Haydn művelte műfajok abszolút és egymáshoz viszonyított fontosságáról.

Angolul tudóknak jó továbblépés lehet David Wyn Jones Haydn-életrajza (The Life of Haydn), amely a Haydn-kutatás újabb eredményeire támaszkodva friss képet mutat be a zeneszerző életéről és munkásságáról, és rögzíti hosszú pályafutásának minden bonyolultságát és ellentmondását. Haydn élete során olyan hírnevet szerzett, amely felülmúlta Mozartét és Beethovenét. Később történeti jelentősége korlátozottabb volt, kizárólag annak a zeneszerzőnek tekintették, aki először ismerte fel a szimfónia és a kvartett lehetőségeit. Haydn azonban operákat, oratóriumokat, egyházi zenét  is alkotott hasonló lelkesedéssel és önbecsüléssel – mutat rá a szerző. A zseniális komponista romantizált képének ellensúlyozására David Wyn Jones életrajza Haydn mindennapjainak és személyiségének problematikus vonásait sem kendőzi el – humánus, izgalmas portré.

Mikusi Balázs zenetörténész Haydn- és Mozart-tanulmányokat tartalmazó, 2019-ben megjelent kötete (A pók és a méh) intim bepillantást enged a bécsi klasszika remekműveibe, a szerző mintegy másfél évtizedes tudományos terméséből válogatva. A könyv elején főként hangszeres művekről esik szó, közepe táján az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményére épülő, forrásközpontú szövegek kaptak helyet, vége felé pedig főleg vokális kompozíciók kerülnek szóba. Mint a szerző előszavában írja, a vokális kompozíciókban kicsúcsosodó dramaturgiát azért is érezte szerencsésnek, mert ez Haydn esetében azt is tükrözi, hogy a nemzetközi kutatás érdeklődése az elmúlt évtizedekben milyen határozottan fordult a már „lerágott csontnak” vélt vonósnégyesek és szimfóniák felől az énekes műfajok irányába. A tanulmánykötetet főleg azoknak ajánljuk, akik szeretnének elmélyedni egy-egy Haydnnal (és Mozarttal) kapcsolatos, érdekes zenetörténeti kérdésben.

SCHALK
FOTÓ: FSZEK

Ajánlónk a könyvek fülszövegeinek, elő- és utószavainak felhasználásával készült.