Az elátkozott Paganini

Paganini-duókat játszik Nyári László hegedűművész és Környei Miklós gitárművész október 28-i koncertünkön az Ötpacsirta Szalonban. A hangversenyhez kapcsolódva ajánljuk most Werner Fuld Paganini-könyvét, mely kölcsönözhető könyvtárunkból.

Paganini-koncert hirdetése 1831-ből

Nyári László hegedűművész és Környei Miklós gitárművész duója arra vállalkozik, hogy a 19. században az „ördög hegedűseként” emlegetett Nicoló Paganini műveit szólaltassa meg koncertjein. Kevesen tudják, hogy Paganini nemcsak a hegedű, hanem a gitár mestere is volt, és sok darabbal gazdagította e hangszerek repertoárját.

Aki szeretne olvasmányos, izgalmas, mégis tényeken alapuló képet kapni a Paganini-jelenségről, annak jó szívvel ajánljuk Werner Fuld német irodalomkritikus életrajzi jellegű könyvét a nagy olasz zeneszerzőről és hegedűvirtuózról. Nem a szokásos életrajz ez, amely hősének születésével kezdődik és halálával végződik, inkább a Paganini-kultusz megértésének kísérlete. Ahogy a 2004-ben megjelent könyv fülszövege leszögezi: Fuld nem annyira a zeneszerző életének krónikása, inkább a tömeglélektan és a szociológia szempontjából közelít tárgyához. Ez már csak azért is indokolt, mert Paganini – ahogy a szerző fogalmaz – megtestesítette a 19. századi romantika legkedveltebb ideáját: ő volt a tökéletes mestermű, amit minden más művészettel szemben az tüntet ki, hogy nemcsak meghatja vagy elkápráztatja az embereket, hanem mágiájával magával ragadja és megváltoztatja őket: a varázslat magával ragadja azt, aki részese lehet, és a természetfölötti valóság bűvkörébe kerül.  

Fuld mágiát említ, de hozzátehetjük, afféle fekete mágiáról van itt szó, hiszen Paganininek egész életében küzdenie kellett a személyét övező sötét híresztelések ellen – hogy börtönben ült, hogy meggyilkolta szeretőjét -, de éppen baljós, sátáni hírnevének köszönhette, hogy koncertjei soha nem látott tömegeket vonzottak. A hölgyek először is a lábára pillantottak, nem ördögpata-e, majd játékát hallva elájultak, sokan önkívületbe lovallták magukat. 

A 2004-ben az Európa kiadó gondozásában megjelent könyv Paganini legendáriumát és kultuszát igyekszik fölfejteni, ehhez pedig korabeli tudósításokon és kritikákon kívül olyan hírességek véleményét is idézi, mint Goethe vagy Schubert. Az izgalmas kultúrtörténeti tanulmány megmutatja, hogy a sztárkultusz lényegében 180 évvel ezelőtt is ugyanolyan jelenségekkel párosult, mint napjainkban. 

SCHALK
FOTÓ: WIKIMEDIA COMMONS
Fotóalbum

(Ajánlónk a könyv fülszövegének felhasználásával készült.)