Liszt-szakirodalom online

Születésének 210. évfordulóján Liszt Ferencről szóló művekkel folytatjuk zenei szakirodalmi gyűjtésünk közreadását. A tanulmányok, cikkek online olvashatók, a film(ek) szabadon megtekinthetők. A lista a teljesség igénye nélkül készült, és folyamatosan frissítjük.

Külön felhívjuk a figyelmet a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont honlapjára, mely ide kattintva érhető el. Listánkat témák szerint így csoportosítottuk (kattintható linkek):

I. Életrajzi vonatkozások, általános művek
II. Zeneművekről
Vokális művek
Zenekari és versenyművek
Kamaraművek
Zongoraművek
Átiratok
Filmek

I. Életrajzi vonatkozások, általános művek

Ábrányi Kornél: Liszt Ferenc
In: Jellemképek a magyar zenevilágból (Lampel Róbert, 1900)
https://mek.oszk.hu/15500/15511/15511.pdf

Altenburg,  Detlef: Liszt Ferenc és a klasszika öröksége
Magyar zene, 49. évf. 3. sz. (2011. augusztus) http://epa.oszk.hu/02500/02557/00007/pdf/EPA02557_magyar_zene_2011_03_262-285.pdf

Báll Dávid: Liszt mint tanár. Tanítási stílusának alkalmazási lehetőségei napjainkban
Parlando, 2019 / 3.
https://www.parlando.hu/2019/2019-3/Ball_David-Liszt-mint-tanar.htm

Bartók Béla: Liszt zenéje és a mai közönség
In: Önéletrajz – Írások a zenéről (Népművelés, 1911)
https://mek.oszk.hu/14800/14874/14874.pdf

Bartók Béla: Liszt Ferenc – Székfoglaló a M. Tud. Akadémiában
Nyugat XXIX/3, 1936. március, 171-179. p.
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00602/19033.htm

Bozó Péter: Couleur locale és Cadenza ad libitum – Liszt változatai Victor Hugo egy költeményére
In: Zenetudományi Dolgozatok 2008
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2008.pdf

Bozó Péter: A tematikus metamorfózis mint revíziós módszer – Néhány megjegyzés Liszt variációs technikájához Magyar zene, 49. évf. 2. sz. (2011. május) http://epa.oszk.hu/02500/02557/00006/pdf/EPA02557_magyar_zene_2011_02_143-162.pdf

Csákány Csilla: A gregorián ének feldolgozási módozatairól a liszti életműben
In: Zenei művelődésünk a változó régióban
https://mek.oszk.hu/15800/15892/15892.pdf

Dalmonte,  Rossana: Még egyszer az itáliai költészet és zene Lisztre gyakorolt hatásáról. A Benedetto sia ‘l giono Petrarca-szonett
Magyar zene, 50. évf. 3. sz. (2012. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00011/pdf/EPA02557_magyar_zene_2012_03_259-281.pdf

Domokos Zsuzsanna: A római 19. századi Palestrina-recepció hatása Liszt művészetére (LFZE, 2010) https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/domokos_zsuzsanna/disszertacio.pdf

Domokos Zsuzsanna – Eckhardt Mária – Kaczmarczyk Adrienne – Watzatka Ágnes: A készülő Liszt Ferenc Tematikus Katalógus
In: Zenetudományi Dolgozatok 1995-96
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1995-1996.pdf

Eckhardt Mária: Liszt-zeneműkéziratok a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet Major-gyűjteményében
In: Zenetudományi Dolgozatok 1983
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1983.pdf

Eckhardt Mária: Liszt Ferenc levele a weimari színház érdekében
In: Zenetudományi Dolgozatok 1985
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1985.pdf

Eckhardt Mária: Liszt Ferenc zeneműkéziratai a Zeneművészeti Főiskolai Liszt Ferenc Emlékmúzeumában
In: Zenetudományi Dolgozatok 1986
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1986.pdf

Eckhardt Mária: Liszt Ferenc levelei a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Major-gyűjteményében
In: Zenetudományi Dolgozatok 1987
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1987.pdf

Eckhardt Mária: Új Liszt-gyűjtemény a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban: az Utassy-letét
In: Szekvenciáktól szimfóniákig – tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére
https://zeneakademia.hu/data/files/szekvenciaktol-szimfoniakig-tanulmanykotet-zak140.pdf

Fekete Miklós: Fausti reflexiók Liszt Ferenc műveiben
In: Zenei művelődésünk a változó régióban – a VII. Hungarológiai Kongresszus
Zenetudományi Szekciójának előadásai (szerk. Angi István és Csákány Csilla) https://mek.oszk.hu/15800/15892/15892.pdf

Fodor Attila: Impresszionista előhangok Liszt Ferenc zenéjében
In: Zenei művelődésünk a változó régióban – a VII. Hungarológiai Kongresszus
Zenetudományi Szekciójának előadásai (szerk. Angi István és Csákány Csilla) https://mek.oszk.hu/15800/15892/15892.pdf

Gárdonyi Zoltán: Liszt Ferenc magyar stílusa (Országos Széchényi Könyvtár, 1936) https://mek.oszk.hu/06800/06801/06801.pdf

Hamburger Klára: Ismeretlen Liszt-dokumentumok német könyvtárakban
Magyar zene, 51. évf. 3. sz. (2013. augusztus) http://epa.oszk.hu/02500/02557/00015/pdf/EPA02557_magyar_zene_2013_03_282-296.pdf

Hárich János: Liszt Ferenc életrajzához
Muzsika, I/5, 1929. június, 47-49. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/Muzs_1929_I_05.pdf

Köves Péter: Hírhedett zenésze a világnak. Liszt Ferenc, az ember
Parlando, 2021 / 1.
http://www.parlando.hu/2021/2021-1/Koves_Peter-Liszt.htm

Kroó György kiadatlan írásai XVI. Beethoven népszerűsítője, Liszt Ferenc. Sorozatszerkesztő: Zsoldos Mária
Parlando, 2011 / 5.
https://www.parlando.hu/2011/2011-5/10-Kroo.htm

Lamann, Heinz: Liszt Ferenc zongoratechnikája

Parlando, 1962 / 2.
http://www.parlando.hu/1962/1962-02-05_Liszt.htm

Maczelka Noémi: Liszt Ferenc származása
Parlando, 2017 / 1.
http://www.parlando.hu/2017/2017-1/Maczelka-Liszt.htm

Mező Imre: A Liszt-összkiadásról
In: Zenetudományi Dolgozatok 1995-96
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1995-1996.pdf

Redepenning,  Dorothea: Liszt és a képzőművészet : Szisztematikus töprengések
Magyar zene, 50. évf. 2. sz. (2012. május) http://epa.oszk.hu/02500/02557/00010/pdf/EPA02557_magyar_zene_2012_02_158-168.pdf

Rehding,  Alexander: Liszt és a Trisztán-akkord keresése
Magyar zene, 49. évf. 3. sz. (2011. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00007/pdf/EPA02557_magyar_zene_2011_03_290-311.pdf

Sóti L. Mariann: A mester, mint tanár: Liszt Ferenc tanítványai szemével
Parlando, 2018 / 6.
https://www.parlando.hu/2018/2018-6/Soti_Mariann.pdf

Szegedy-Maszák Mihály: Irodalom a zenében – Liszt Ferenc
Magyar zene, 50. évf. 4. sz. (2012. november)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00012/pdf/EPA02557_magyar_zene_2012_04_402-418.pdf

Szekeresné Farkas Márta: Zongoratörténeti adatok publikálatlan Liszt-levelekben
In: Zenetudományi Dolgozatok 1980
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1980.pdf

Taruskin, Richard : Liszt és a rossz ízlés
Magyar zene, 50. évf. 4. sz. (2012. november) http://epa.oszk.hu/02500/02557/00012/pdf/EPA02557_magyar_zene_2012_04_419-444.pdf

II. Zeneművekről

Vokális művek

Riskó Kata : Zampognarók, pifferarók és más zarándokok Liszt Christusában
Magyar zene, 49. évf. 2. sz. (2011. május) http://epa.oszk.hu/02500/02557/00006/pdf/EPA02557_magyar_zene_2011_02_163-177.pdf

Domokos Zsuzsanna : Liszt Ferenc Esztergomi miséje Mosonyi Mihály interpretációjában
Magyar zene, 54. évf. 3. sz. (2016. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00027/pdf/EPA02557_magyar_zene_2016_03_311-316.pdf

Domokos Zsuzsanna: Liszt Faust szimfóniájának „Gretchen” tétele – eredeti változat és átiratok
In: Szekvenciáktól szimfóniákig – tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére
https://zeneakademia.hu/data/files/szekvenciaktol-szimfoniakig-tanulmanykotet-zak140.pdf

Enyedi Pál: Összefoglalás és kísérlet – Megjegyzések Liszt Orgonamiséjéről
In: Szekvenciáktól szimfóniákig – tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére
https://zeneakademia.hu/data/files/szekvenciaktol-szimfoniakig-tanulmanykotet-zak140.pdf

Requiem
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-requiem/

Szent Erzsébet legendája
In: A hét zeneműve, 1986-87 (Batta András)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-szent-erzsebet-legendaja/

„Óh, te mennyekből való” / Der du von dem Himmel bist dalának három változata
Hollós Máté: Éremművészet a zenében, Parlando, 2011 / 1
http://www.parlando.hu/2011/2011-1/2011-1-06-Hollos.htm

Bozó Péter: A Buch der Liedertől a Gesammelte Liederig.
Liszt összegyűjtött dalainak első négy füzete és előfutárai (LFZE, 2010) https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/bozo_peter/disszertacio.pdf

Kroó György kiadatlan írásai XIV. Liszt Ferenc dalköltészete. Sorozatszerkesztő: Zsoldos Mária
Parlando, 2011 / 3.
https://www.parlando.hu/2011/2011-3/2011-3-04-Kroo.htm

Zenekari és versenyművek

Hősi sirató
In: A hét zeneműve, 1983-84 (Hamburger Klára)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-hosi-sirato/

Hunok csatája
In: A hét zeneműve, 1983-84 (Hamburger Klára)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-hunok-csataja/

Az ideálok
In: A hét zeneműve, 1986-87 (Batta András)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-az-idealok/

Tasso
In: A hét zeneműve, 1975/3 (Papp Márta)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-tasso/

1. Esz-dúr zongoraverseny
In: A hét zeneműve, 1975/1 (Papp Márta)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-esz-dur-zongoraverseny/

Haláltánc
In: A hét zeneműve, 1977/1 (Boronkay Antal)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-halaltanc/

Celenza,  Anna: A halál transzfigurációja : Liszt Ferenc  Haláltáncának forrásai és kialakulása
Magyar zene, 49. évf. 3. sz. (2011. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00007/pdf/EPA02557_magyar_zene_2011_03_314-338.pdf

Kamaraművek

Zétényi Tamás: Liszt Ferenc gordonkás kamarazenéje – Struktúra és narrativitás Liszt Ferenc kései műveiben (LFZE, 2017)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/zetenyi_tamas/disszertacio.pdf

Zongoraművek

Kaczmarczyk Adrienne: Az albumlap mint Liszt-forrás
In: Szekvenciáktól szimfóniákig – tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére
https://zeneakademia.hu/data/files/szekvenciaktol-szimfoniakig-tanulmanykotet-zak140.pdf

Ábrahám Mariann: Liszt: Technikai tanulmányok zongorára
I.: 1984. Nr. 12. p. 1-6.
http://www.parlando.hu/2017/2017-1/Abraham-Liszt_3-1.htm
II.: 1985. Nr. 1. p. 22-29.
http://www.parlando.hu/2017/2017-1/Abraham-Liszt_3-2.htm
III.: Nr. 2. p. 19-29.
http://www.parlando.hu/2017/2017-1/Abraham-Liszt_3-3.htm

Invokáció – Pater noster – Emlékezés a holtakra
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-invokacio-pater-noster-emlekezes-a-holtakra/

Magyar Történelmi Arcképek 1. Széchenyi
Szelényi István: Kettős hangvétel Liszt egyik művében
Új Zenei Szemle, II/11, 1951. november, 22-25. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1951_II_11.pdf

h-moll szonáta – Merrick, Paul: Liszt „kereszt”- motívuma és a h-moll szonáta
Magyar zene, 49. évf. 1. sz. (2011. február)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00005/pdf/EPA02557_magyar_zene_2011_01_039-056.pdf

h-moll szonáta
In: A hét zeneműve, 1979/2 (Somfai László)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-h-moll-szonata/

Transzcendens etűdök
In: A hét zeneműve, 1978/1 (Hamburger Klára)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-transzcendens-etudok/

A Villa d’Este ciprusai és szökőkútjai
In: A hét zeneműve, 1983-84 (Hamburger Klára)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-a-villa-deste-ciprusai-es-szokokutjai/

Zarándokévek 1. Svájc
Kroó György kiadatlan írásai XV. Liszt Ferenc: Az első Zarándokév
Sorozatszerkesztő: Zsoldos Mária
Parlando 2011 / 4.
https://www.parlando.hu/2011/2011-4/2011-4-04.htm

Zarándokévek 2. Itália
In: A hét zeneműve, 1981/4 (Hamburger Klára)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-zarandokevek-ii-kotet-italia/

Zarándokévek 3.
In: A hét zeneműve, 1983-84 (Hamburger Klára)
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-zarandokevek-iii-kotet/

Átiratok

Kroó György kiadatlan írásai (XII.) Liszt Ferenc három zongoraátirata – Közreadja: Zsoldos Mária (Lammermoori Lucia, Don Juan, Simon Boccanegra)
Parlando, 2011 / 1.
http://www.parlando.hu/2011/2011-1/2011-1-07-Kroo.htm

Kroó György kiadatlan munkái XIII. Liszt Ferenc zongoraátiratai Rossini műveire. Sorozatszerkesztő: Zsoldos Mária Parlando, 2011 / 2.
https://www.parlando.hu/2011/2011-2/2011-2-06_Kroo.htm

Liszt Verdi átiratai
https://mediaklikk.hu/2017/04/17/liszt-ferenc-verdi-atiratai/

Tari Lujza: „Koltói csárdás” – Liszt Ferenc magyar rapszódiái és a népzene
In: Zenei művelődésünk a változó régióban 
https://mek.oszk.hu/15800/15892/15892.pdf

Horváth Bálint: Hatások és lelemény: Liszt kései alkotói korszaka néhány zongoradarab tükrében
Parlando, 2012 / 3.
http://www.parlando.hu/2012/2012-3/HorvathBalint.htm

Grabócz Márta: Az intonáció-öröklés sajátosságai Liszt zongoraműveiben
In: Zenetudományi Dolgozatok 1980
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1980.pdf

Szerző Katalin: A tonális rend felbomlása Liszt Ferenc kései zongoraműveiben. Zeneakadémiai dolgozat Ujfalussy Ferenc tanár úrhoz (1972)
Parlando, 2013 / 1.
http://www.parlando.hu/2013/2013-1/2013-1-01-Ujfalussy-new2.htm

Virágh András Gábor: Ad nos, ad salutarem undam – Liszt válaszol egy opera élményére (LFZE, 2019)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/viragh_andras_gabor/disszertacio.pdf

Filmek – megtekinthetők Youtube csatornánkon!

Liszt Weimarban (1973)

Interjú Kocsis Zoltánnal Lisztről (2011)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FARKAS ÁKOS