Erkel-szakirodalom online

Folytatjuk sorozatunkat, melyben online olvasható cikkket, könyveket, szabadon megtekinthető filmeket ajánlunk különféle zenei témákban. Most Erkel Ferenchez kapcsolódóan közlünk – a teljesség igénye nélkül szakirodalmi listát , amit folyamatosan bővítünk.

Külön felhívjuk a figyelmet az Országos Széchényi Könyvtár Erkel-portáljára, amely sok érdekesség, fotók, hanganyagok kéziratok mellett egy Erkel Ferenc életművét teljes körűen bemutató, tudományos igényű műjegyzéket is elérhetővé tesz.

Életrajzi munkák

Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból
https://mek.oszk.hu/15500/15511/15511.pdf

Ábrányi Kornél: Erkel Ferenc élete és működése
https://mek.oszk.hu/08600/08648

Andódyné Pál Olga: Erkel Ferenc lelőhelybibliográfia
https://mek.oszk.hu/00000/00010/html/

Csáth Géza:Zeneszerző portrék
https://mek.oszk.hu/13500/13597

Erkel Ferencz emlékkönyv születésének századik évfordulójára (szerk. Fabó Bertalan)
https://mek.oszk.hu/08600/08689

Németh Csaba: A gyulai Erkel Ferenc Múzeum Erkel-gyűjteménye
https://mek.oszk.hu/07600/07611/07611.pdf

Szőnyiné Szerző Katalin: Tizennyolc szemelvény a Zenészeti Lapok (1860-1876) és Erkel Ferenc kapcsolatának történetéből
Parlando, 2018 / 5.
https://www.parlando.hu/2018/2018-5/Szerzo_Katalin-Szemelvenyek.pdf

Tallián Tibor: A kibírás zsenije
Muzsika, 53. évf. 11. sz. (2010. movember)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00155/muzsika_3183.htm

Zeneművekről

Tarics Péter: A 175 éves Magyar Himnusz születése, története, irodalomelméleti, zenetörténeti és szakrális háttere
Parlando, 2019 / 5.
https://www.parlando.hu/2019/2019-5/Tarics_Peter-Himnusz.pdf

Sziklavári Károly: Erkel Ferenc és Himnuszának születése – a tavalyi (175.) évforduló kapcsán
Parlando, 2020 / 1.
http://www.parlando.hu/2020/2020-1/Sziklavari_Karoly-Erkel_Ferenc.pdf

Szacsvai Kim Katalin: Az Erkel-Műhely kezdetei. Közös munka az Erzsébet előtti színpadi zenékben
Zenetudományi Dolgozatok 2009
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2009.pdf

Szacsvai Katalin: Az Erkel-műhely. Közös munka Erkel Ferenc színpadi műveiben, 1840-1857 (LFZE, 2012)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/szacsvai_kim_katalin/disszertacio.pdf

Beischer-Matyó Tamás: Hangzásdramatúrgiai eszközök Erkel Ferenc
Bánk Bán című operájában (LFZE, 2011)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/beischer-matyo_tamas/disszertacio.pdf

Isoz Kálmán: Erkel Ferenc Bátori Máriája
Magyar Zenei Szemle, 1944. január, 4. évfolyam, 1. szám, 1-11. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/MZSz_1944_IV_01.pdf

Szacsvai Kim Katalin : Erkel egyedül Az Erzsébet néhány talányos szerzői kéziratoldala
Magyar zene, 52. évf. 3. sz. (2014. augusztus) 270-315. p.
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00019/pdf/EPA02557_magyar_zene_2014_03_270-315.pdf

Albert Gábor: „Sok itt a baj Uram, mindenben, nagyon is sok!”
Erkel Ferenc Hunyadi Lászlója Párizsban
Parlando, 2018 / 5.
https://www.parlando.hu/2018/2018-5/Albert_Gabor-ERKEL_FERENC_PARIZSBAN.pdf

Legány Dezső: Erkel vígoperájának bukása
Muzsika, 40. évf. 2. sz. (1997. február)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00171/Mk_1997_02_09legany.htm

Riskó Kata: A magyar népies zene Erkel operáiban
Magyar zene, 57. évf. 2. sz. (2019. május) 140-167. p.
https://epa.oszk.hu/02500/02557/00038/pdf/EPA02557_magyar_zene_2019_2_140-167.pdf

Filmek

Magyar Történelmi Arcképcsarnok – Erkel Ferenc (2003)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FARKAS ÁKOS
ILLUSZTRÁCIÓK: WIKIMEDIA COMMONS, OSZK
(A felső képen a Pesti Magyar Színház – későbbi nevén Nemezeti Színház – épülete)