Bartók-szakirodalom online

Sorozatunkban online olvasható könyveket, tanulmányokat és szabadon megtekinthető filmeket ajánlunk – egyes zenei szakterületekhez kapcsolódóan. Most Bartók Béla munkásságának témájában közlünk – a teljessség igénye nélkül – szakirodalmi ajánlólistát, amit folyamatosan bővítünk.

Külön felhívjuk a figyelmet a Zenetudományi Intézet Bartók-archívumára, amely ide kattintva érhető el. Listánkat témák szerint így csoportosítottuk (kattintható linkek):

Bartók munkássága

Művekről
színpadi művek
kórusművek
dalok
zenekari művek
kamaraművek
zongoraművek
egyéb szólóművek

Filmek 

Bartók munkássága

Bartók Béla: Önéletrajz – Írások a zenéről
https://mek.oszk.hu/14800/14874/14874.pdf

Angi István: A bartóki dallamvilág retorikája
Parlando 2007 / 2.
https://www.parlando.hu/ANGI-Bartok.pdf

Bárdos Lajos: Bartók és az istenhit
Vigilia, 46. évf. 7. sz. (1981. július)
https://epa.oszk.hu/02900/02970/00491/pdf/EPA02970_vigilia_1981_07_458-461.pdf

Bieliczkyné Buzás Éva: Bartók Béla kapcsolata a Magyar Rádióval
1. rész (1925-1931)
Parlando, 2020 / 4.
http://www.parlando.hu/2020/2020-4/Bieliczkyne_Buzas_Eva.pdf
2. rész (1931-1940 / 1941-1945)
Parlando, 2020 / 5.
http://www.parlando.hu/2020/2020-5/Bieliczkyne-Bartok.pdf
3. rész (1946-1988)
Parlando, 2020 / 6.
http://www.parlando.hu/2020/2020-6/Bieliczkyne_Buzas-Eva-Bartok.pdf

Biró Viola: „Oláhos”: egy zenei karakter kialakulása Bartók műveiben
Magyar zene 57. évf. 4. sz. (2019. november) 381-396. p.
https://epa.oszk.hu/02500/02557/00040/pdf/EPA02557_magyar_zene_2019_4_381-396.pdf

Dobszay László: Bartók műveinek interpretációja és a modern előadói stílus
Parlando, 1959 / 1.
http://www.parlando.hu/1959/Bartok.htm
Parlando, 1959 / 2.
http://www.parlando.hu/1959/Bartok-Dobszay.htm

Dobszay László: Brahms és Csík megye
Muzsika 49. évf. 3. sz. (2006. március)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00099/2042.html

Fosler-Lussier, Danielle: „Nemzeti tapintatlanság”: Bartók-recepció és új magyar zene az 1950-es évek elején
In: Zenetudományi Dolgozatok 1997-98
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1997-1998.pdf

Gomboczné Konkoly Adrienne: Bartók Bernhard Paumgartnernak írt levelei
In: Zenetudományi Dolgozatok 1989
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1989.pdf

Bartók Béla tanári portréja növendékeinek (Nemes Katalin, Székely Mária, Kovács Ilonka) visszaemlékezései alapján (ifj. Hara Lászlóné, Parlando 1971/4.)
Parlando, 2020 / 5.
http://www.parlando.hu/2020/2020-5/Bartok_Bela-tanari-portre.pdf

Hunkemöller,  Jürgen (ford. Mikusi Balázs): Műfajok, témák, toposzok Bartók zenéjében
Magyar zene, 54. évf. 2. sz. (2016. május)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00026/pdf/EPA02557_magyar_zene_2016_02_189-213.pdf

Hunkemöller, Jürgen: Műfajok, témák, toposzok Bartók zenéjében: III. Korál
Magyar zene, 54. évf. 3. sz. (2016. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00027/pdf/EPA02557_magyar_zene_2016_03_289-304.pdf

Ittzés Mihály: Bartók-élmények
Parlando, 2018 / 4.
https://www.parlando.hu/2018/2018-4/Ittzes_Mihaly-Bartok.pdf

Kárpáti János: Alternatív ütemstruktúrák Bartók zenéjében
Muzsika 49. évf. 3. sz. (2006. március)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00099/2043.html

Kárpáti János: Párkompozíciók a bartóki életműben
In: Zenetudományi Dolgozatok 2012
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2012_35evesjubileum.pdf

László Ferenc: Bukarest, 1924. október 20. Bartók Béla szerzői estje
In: Zenetudományi Dolgozatok 1995-96
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1995-1996.pdf

Lucas, Sarah: Bartók vonós műveinek előadása és fogadtatása a szerző első amerikai koncertkörútja (1927-1928) során
Magyar zene, 56. évf. 3. sz. (2018. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00035/pdf/EPA02557_magyar_zene_2018_03_291-302.pdf

Maczelka Noémi: Bartók Mozart-játéka és instruktív kiadványai
Parlando, 2016 / 2.
http://www.parlando.hu/2016/2016-2/Maczelka_Noemi-Bartok.htm

Máté J. György: A tiszta forrás (Bartók és a jazz) (Részlet „A rögtönzés művészete” c. könyvből)
Parlando, 2016 / 4.
http://www.parlando.hu/2016/2016-4/Bartok-jazz.htm

Molnár Antal: Adalékok Bartók Béla életrajzához
Zenei Szemle(új folyam) I, 1947, 6-10. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/ZSz_1947_I_01.pdf

Molnár Antal: Bartók Béla világa
Vigilia 36. évf. 1. sz. (1971. január)
https://epa.oszk.hu/02900/02970/00365/pdf/EPA02970_vigilia_1971_01_004-006.pdf

Pintér Csilla Mária: A ritmikai polifónia típusai Bartók zenéjében
In: Zenetudományi Dolgozatok 2006-07
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2006-2007.pdf

Pintér Csilla: Keringőritmusok és valse-allúziók Bartók zenéjében
In: Zenetudományi Dolgozatok 2008
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2008.pdf

Pintér Csilla: Lényegszerű stílusjegyek Bartók ritmusrendszerében (LFZE, 2011)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/pinter_csilla/disszertacio.pdf

Prahács Margit: Emlékek Bartókról
Magyar zene, 51. évf. 1. sz. (2013. február)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00013/pdf/EPA02557_magyar_zene_2013_01_079-090.pdf

Riskó Kata: Eszmények és emlékek Bartók Nagyvennégy hegedűduójában
Magyar zene, 50. évf. 4. sz. (2012. november)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00012/pdf/EPA02557_magyar_zene_2012_04_457-471.pdf

Riskó Kata: Népzenei inspirációk Bartók stílusában
Magyar zene, 53. évf. 1. sz. (2015. február)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00021/pdf/EPA02557_magyar_zene_2015_01_068-094.pdf

Somfai László: Bartók formatani terminológiájának korai forrásai
In: Zenetudományi Dolgozatok 1979
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1979.pdf

Somfai László: Bartók-vázlatok (III). A „fekete zsebkönyv” kidolgozatlan témafeljegyzései
In: Zenetudományi Dolgozatok 1986
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1986.pdf

Somfai László: Népdalciklus-tervek Bartók 1907-es gyűjtőfüzetében
In: Zenetudományi Dolgozatok 1990-91
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1990-1991.pdf

Somfai László: Komponálás a kiadás esélye nélküli években: Bartók és a Nagy Háború
Magyar zene, 53. évf. 1. sz. (2015. február)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00021/pdf/EPA02557_magyar_zene_2015_01_038-047.pdf

Somfai László: A nagy crescendók komponistája  – Széljegyzetek Bartókról, fiatal muzsikusoknak
Muzsika 49. évf. 3. sz. (2006. március)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00099/2040.html

Stachó László: Bartók előadóművészi modelljei és ideáljai (LFZE, 2013)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/stacho_laszlo/disszertacio.pdf

Stachó László: „Gradus ad Parnassum”. Jegyzetek a 19. századi hangszerpedagógiáról Bartók zongorista-tanulóévei kapcsán
Parlando, 2016 / 4.
http://www.parlando.hu/2016/2016-4/Bartok-Stacho-Parnassum.pdf

Stachó László: A zongoratanár Bartók: módszer és egyéniség
Magyar zene, 55. évf. 1. sz. (2017. február)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00029/pdf/EPA02557_magyar_zene_2017_01_042-063.pdf

Stachó László : Érzékiség és szigor. Az előadóművész Bartók
Magyar zene, 54. évf. 1. sz. (2016. február)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00025/pdf/EPA02557_magyar_zene_2016_01_031-059.pdf

Szabó Balázs: „És Szigeti másképp játszik…”: Bartók 2. hegedű-zongora szonátájának 1940-es lemezfelvételéről
Magyar zene, 50. évf. 2. sz. (2012. május)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00010/pdf/EPA02557_magyar_zene_2012_02_210-216.pdf

Szelényi István: Bartók stíluskorszakai
Zenei Szemle (új folyam), 1947/II, 69-72. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/ZSz_1947_I_02.pdf

Szepesi Zsuzsanna: Bartók-levelek az MTA Zenetudományi Intézet könyvtárának Major-gyűjteményében
In: Zenetudományi Dolgozatok 1988
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1988.pdf

Tallián Tibor: Bartók-marginália
In: Zenetudományi Dolgozatok 1979
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1979.pdf

Tallián Tibor: Bartók fogadtatása Amerikában (1940-45)
In: Zenetudományi Dolgozatok 1985
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1985.pdf

Tallián Tibor: Bartók Béla 125
Muzsika 49. évf. 3. sz. (2006. március)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00099/2039.html

Tóth Aladár: Bartók Béla
Zenei SzemleXI/3, 1927. január, 69-77. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/ZSz_1927_XI_03.pdf

Tóthpál József: Bartók Béla művészetének éthosza (2005)
Parlando, 2016 / 4.
http://www.parlando.hu/2016/2016-4/Bartok-Tothpal2.htm

Vikárius László: Hasonlóságok és Kontrasztok – Bartók Ravel-Hommage-a?
In: Zenetudományi Dolgozatok 1995-96
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1995-1996.pdf

Vikárius László: Bartók Béla: Egyéni élet – reprezentatív életút?
In: Zenetudományi Dolgozatok 1997-98
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1997-1998.pdf

Vikárius László: A „szentimentalizmus hiánya” Bartóknál
In: Zenetudományi Dolgozatok 2001-02
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2001-2002.pdf

Művekről

színpadi művek

Szőnyiné Szerző Katalin: „A kékszakállú herceg vára” szöveges forrásai. Újabb adatok a Bartók-mű keletkezés-történetéhez
In: Zenetudományi Dolgozatok 1979
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1979.pdf

Pintér Csilla Mária: A parlando-rubato változatainak jelentősége A kékszakállú herceg vára ritmikai nyelvezetében
In: Zenetudományi Dolgozatok 2003 / 2
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2003_2.pdf

Kerékfy Márton: Bartók hangszerelést érintő revíziói A kékszakállú herceg partitúráján
In: Zenetudományi Dolgozatok 2009
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2009.pdf

Molnár Antal: A kékszakállú herceg vára
Zenei Szemle II/4, 1918. május, 115-117. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/ZSz_1918_II_04.pdf
II/5, 1918. június, 148-152. .
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/ZSz_1918_II_05.pdf

Szerző Katalin: „A fából faragott királyfi” szöveges dokumentumai
In: Zenetudományi Dolgozatok 1980
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1980.pdf

Vászka Anikó: Bartók hangszerelése két színpadi művének tükrében – a táncjáték és a némajáték hangszerelésének tipológiája
Magyar zene 57. évf. 2. sz. (2019. május) 213-235. p.
https://epa.oszk.hu/02500/02557/00038/pdf/EPA02557_magyar_zene_2019_2_213-235.pdf

Vikárius László: A csodálatos mandarin átlényegülései A műfajválasztás jelentősége Bartók pantomimjának keletkezéstörténetében
Magyar zene, 51. évf. 4. sz. (2013. november)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00016/pdf/EPA02557_magyar_zene_2013_04_410-444.pdf

Vikárius László: A Cantata Profana (1930) kéziratos forrásainak olvasata
In: Zenetudományi Dolgozatok 1992-94
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1992-1994.pdf

kórusművek

Bartáné Góhér Edit: Tempóváltások Bartók Béla Gyermek- és nőikarok című művében
Parlando, 2016 / 4.
http://www.parlando.hu/2016/2016-4/Bartok-GoherEdit.pdf

Kerékfy Márton: A Bartók-kórusok kritikai kiadásának margójára – új adatok a Székely népdalok keletkezéstörténetéhez
Magyar zene 57. évf. 2. sz. (2019. május) 199-212. p.
https://epa.oszk.hu/02500/02557/00038/pdf/EPA02557_magyar_zene_2019_2_199-212.pdf

dalok

Gaál Ildikó: Bartók Béla: Öt dal – kétszer: Opus 15 és Opus 16 (LFZE, 2017)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/gaal_idiko/disszertacio.pdf

Lampert Vera: Bartók és a népies műdal – egy korai dalciklus forrásairól
Muzsika 49. évf. 3. sz. (2006. március)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00099/2044.html

László Ferenc: Bartók „sovén” elragadtatása 1903-ban „Pósa-dalok” – „Elza-dalok”!
Muzsika 47. évf. 10. sz. (2004. október)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00082/1420.html

Pintér Csilla Mária: Versforma és zenei forma Bartók Ady-dalaiban
In: Zenetudományi Dolgozatok 2004-05
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2004-2005.pdf

Németh G. István: Bartók Béla: Húsz magyar népdal
Parlando 2006 / 4. szám
https://www.parlando.hu/NemethG-Bartok.html

zenekari művek

Breuer János: Magyar parasztdalok Egy Bartók-mű három bemutatója
Muzsika 42. évf. 3. sz. (1999. március)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00015/828.html

Stachó László: Szép vagy, gyönyörű vagy… Magyarország? Bartók különös honvágya
Muzsika 49. évf. 5. sz. (2006. május)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00101/2089.html

kamaraművek

Bíró Viola: Adalékok Bartók 2. hegedűrapszódiájának népzenei forrásaihoz
Magyar zene, 50. évf. 2. sz. (2012. május)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00010/pdf/EPA02557_magyar_zene_2012_02_188-209.pdf

Breuer János: Román népi táncok. Egy Bartók-mű két lappangó átirata
In: Zenetudományi Dolgozatok 1982
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1982.pdf

Hollós Máté: Éremművészet a zenébenRutén nóta – 44 hegedűduó, Sz. 98, BB 104 – 1. füzet, No. 10
Parlando, 2006 / 6.
http://www.parlando.hu/Hollos-Bartok-Ruten.pdf

Kerékfy Márton: Kontrasztok (?): Gyakorlati és esztétikai megfontolások Bartók zeneszerzői munkájában
Magyar zene, 50. évf. 4. sz. (2012. november)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00012/pdf/EPA02557_magyar_zene_2012_04_445-456.pdf

Lampert Vera: Bartók: Kontraszok, Benny Goodman és a szabad előadásmód
Magyar zene, 53. évf. 1. sz. (2015. február)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00021/pdf/EPA02557_magyar_zene_2015_01_048-065.pdf

Somfai László: „Romlott testem” és a „páva”-dallam: Széljegyzetek Bartók 1. vonósnégyesének egy témájáról
Magyar zene, 48. évf. 2. sz. (2010. május)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00002/pdf/EPA02557_magyar_zene_2010_02_203-213.pdf

Somfai László: Bartók-vázlatok (II). Témafeljegyzések az 1. hegedű-zongoraszonátához
In: Zenetudományi Dolgozatok 1985
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1985.pdf

Szabó Balázs: Bartók 1. hegedű-zongoraszonátájának fináléjáról
Magyar zene, 51. évf. 3. sz. (2013. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00015/pdf/EPA02557_magyar_zene_2013_03_316-322.pdf

Vikárius László: Bartók egy zenei poénjáról: Az 5. kvartett Allegro con indifferenza epizódjának értelmezéséhez
Magyar zene, 48. évf. 1. sz. (2010. február)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00001/pdf/EPA02557_magyar_zene_2010_01_049-058.pdf

zongoraművek

Kocsis Zoltán: Kell-e metronóm?
Muzsika 49. évf. 3. sz. (2006. március)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00099/2041.html

Lendvai Ernő: Az éjszaka zenéje
In: Zenei Szemle, 1947. december, 216-219. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/ZSz_1947_I_04.pdf

Ludmány János: Az ujjrend jelentése és jelentősége Bartók Béla Gyermekeknek
című művének első és revideált kiadásának tükrében (2019 PhD)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/ludmany_janos/disszertacio.pdf

Pintér Csilla: Ritmikai személyiségek Bartók Zongoraszonátájában
In: Zenetudományi Dolgozatok 2009
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2009.pdf

Somfai László: Bartók vázlatok (I.) – Témafeljegyzések a Zongoraszonáta 1. tételéhez
In: Zenetudományi Dolgozatok 1984
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_1984.pdf

Vikárius László: Bartók „Halotti éneke”-e és a „szlovák” Gyermekeknek születése
In: Zenetudományi Dolgozatok 2011
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2011.pdf

egyéb szólóművek

Szabó Balázs: Bartók Béla: Szólószonáta hegedűre BB 124
Yehudi Menuhin első kiadásának és 3 lemezfelvételének tanulságai
In: Zenetudományi Dolgozatok 2011
http://zti.hu/files/kiadvanyok/ZenetudDolg/ZenetudDolg_2011.pdf

Filmek
Youtube-lejátszási listánk filmekkel, videókkal ide kattintva érhető el.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FARKAS ÁKOS
ILLUSZTRÁCIÓ: ZENETUDOMÁNYI INTÉZET BARTÓK ARCHÍVUM