Kodály-szakirodalom online

Sorozatunkban online olvasható könyveket, tanulmányokat és szabadon megtekinthető filmeket ajánlunk – egyes zenei szakterületekhez kapcsolódóan. Most Kodály Zoltán munkásságának témájában közlünk – a teljessség igénye nélkül – szakirodalmi ajánlólistát, amit folyamatosan bővítünk.

Listánkat témák szerint így csoportosítottuk (kattintható linkek):

Általános munkák
Műismertetők
Filmek, emlékezések, nyilatkozatok (videók)Általános munkák

Angi István: A hanglejtés retorikája Kodály Zoltán alkotásaiban
Magyar zene, 55. évf. 3. sz. (2017. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00031/pdf/EPA02557_magyar_zene_2017_03_287-300.pdf

Bartha Dénes: Kodály Zoltán hangversenyei Európában és Amerikában. (Beszámoló)
Zenei Szemle, 1947/II., 110-111. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/ZSz_1947_I_02.pdf

Berlász Melinda: Kodály Zoltán diadalútja a californiai Santa Barbarában
MMA elméleti folyóirata, 5 (3). 115-122. p.
http://real.mtak.hu/79294/1/MM2017_3_belivek_kepnelkul_16_berlasz_melinda.pdf

Breuer János: Kodály, a „Brahmin”
Muzsika, 40. évf. 11. sz. (november)
https://epa.oszk.hu/00800/00835/00180/Mk_1997_11_10breuer.htm

Csehi Ágota: Kodály Zoltán és Szlovákia
Parlando, 2008 / 1.
https://www.parlando.hu/Csehi%20-%20Kodaly%20-%20Szlovakia.htm

Dalos Anna: Kodály és a történelem – 12 tanulmány
http://real.mtak.hu/31793/1/Kod%C3%A1lybeliv001-184.pdf

Eősze László: „Vérségi kötelék nélkül…” Egy családfakutatás története. (Kodály Zoltán születésének 130. évfordulójára)
Parlando, 2012 / 4.
http://www.parlando.hu/2012/2012-4/2012-4-02-Eosze-Kodaly.htm

Ittzés Mihály: „… behívtak őrszolgálatra egy másik, szellemi őrseregbe…” Kodály Zoltán munkássága az I. világháború idején
http://www.zti.hu/mza/docs/A_zene_es_a_nagy_haboru/IttzesMihaly_Kodaly1914-18.pdf

Laki Péter: „Nekem középpont, neked periféria” – Gondolatok Kodály nemzetközi recepciójáról
Magyar zene, 56. évf. 2. sz. (2018. május)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00034/pdf/EPA02557_magyar_zene_2018_02_228-234.pdf

Ordasi Péter: A tengely-rendszerű funkciós gondolkodás példái Kodály Zoltán műveiben
Parlando, 2012 / 6.
http://www.parlando.hu/2012/2012-6/2012-6-06-Ordasi.ht

Pávai István: Kodály Zoltán és a magyar tánc
Magyar zene, 56. évf. 2. sz. (2018. május)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00034/pdf/EPA02557_magyar_zene_2018_02_161-179.pdf

Péteri Lóránt: „A mi népünk az ön népe, de az enyém is…” – Kodály Zoltán, Kádár János és a paternalista gondolkodásmód
Magyar zene, 51. évf. 2. sz. (2013. május)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00014/pdf/EPA02557_magyar_zene_2013_02_121-141.pdf
http://mzzt.hu/pdfs/mz%202013_2_05-25_Peteri.pdf

Péteri Lóránt: Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és a korai Kádár-korszak nyilvánossága
Magyar zene, 55. évf. 3. sz. (2017. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00031/pdf/EPA02557_magyar_zene_2017_03_277-286.pdf

Richter Pál: Népdalok harmonizálása Kodály műhelyében
Magyar zene, 55. évf. 3. sz. (2017. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00031/pdf/EPA02557_magyar_zene_2017_03_301-313.pdf

Szelényi István: Kodály és a népművészet
Új Zenei Szemle III/12, 1952. december, 9-10. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1952_III_12.pdf

Szelényi István: Kodály és az új zongorastílus
Crescendo I/3, 1926. november, 11-14. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/Cresc_1926_I_03.pdf

Szokolay Sándor: A kultúrateremtő Kodály Zoltán jelentősége a XXI. században
Parlando, 2007 / 6.
https://www.parlando.hu/Szokolay%20Sandor.htm

Tallián Tibor: Methodus, mors, musica: Kodály Zoltán választásai
Magyar zene, 55. évf. 3. sz. (2017. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00031/pdf/EPA02557_magyar_zene_2017_03_245-276.pdf

Tari Lujza: „A művészeti tudás végső próbája”: Kodály a népdalfeldolgozásról
Magyar zene, 55. évf. 3. sz. (2017. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00031/pdf/EPA02557_magyar_zene_2017_03_314-335.pdf

Műismertetők

Bicinia Hungarica
In: Magyar Zenei Szemle, 1943. november, III/11 , 263-266. p. (Gagybátori L. László)
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/MZSz_1943_III_11.pdf

Bárdos Lajos: A »Magyarokhoz« c. kánon prozódiája
Új Zenei Szemle III/12, 1952. december, 20-22. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1952_III_12.pdf
Új Zenei Szemle IV/1, 1953. január, 13-18. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1953_IV_01.pdf

Tóth Aladár: A Mátrai képek
Új Zenei Szemle III/12, 1952. december, 12-17. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1952_III_12.pdf

Ujfalussy József: A Psalmus hungaricus
Új Zenei Szemle, III. évf., 12. szám, 1952. december, 17-20. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1952_III_12.pdf

Székely keserves – vegyeskarra
Hollós Máté: Éremművészet a zenében
Parlando, 2007 / 2.
http://www.parlando.hu/Hollos-Kodaly-Szekely.html

Kelen Hugó: „Műdalok”. Kodály dalairól
Új Zenei Szemle, III/12 (1952. december), 29-30. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1952_III_12.pdf

Borus Endre: „A gyermekkórusok”. Kodály műveiről
Új Zenei Szemle, III/12 (1952. december), 30-31. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1952_III_12.pdf

Kodály: Epigrammák (4. és 5.)
Hollós Máté: Éremművészet a zenében
Parlando, 2007 / 6.
http://www.parlando.hu/Hollos%20Mate-Kodaly2.htm

5 hegyi-mari népdal (1.)
Hollós Máté: Éremművészet a zenében
Parlando, 2005 / 6.
http://www.parlando.hu/Hollos-Kodaly-OtMari.html

Heltai Bálint: Kodály Zoltán választásai. A Liszt Ferenchez című óda helye a Kodály által megzenésített versek sorában
http://www.m-kodalytarsasag.hu/media/eloadasok/2015/Heltai_Balint-Kodaly_Zoltan_valasztasai.pdf

Ittzés Mihály: Versértelmezés zenével. Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez című költeménye Kodály Zoltán megzenésítésében
http://www.m-kodalytarsasag.hu/media/eloadasok/2015/Ittzes_Mihaly-Versertelmezes_zenevel.pdf

Smuta Attila: Praeceptor Hungariae. A nép- és nemzetnevelés szándéka Kodály
Zoltán életművében, különös tekintettel a vegyeskarokra
(LFZE, 2008)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/smuta_attila/disszertacio.pdf

Temesvári János: „Az I. vonósnégyes”. Kodály művéről.
Új Zenei Szemle, III/12 (1952. december): 22-26. p.
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1952_III_12.pdf

Ábrahám Mariann: Kodály Zoltán zongoradarabjairól
Parlando 2008 / 1.
https://www.parlando.hu/Abraham-Kodaly.htm

Székely keserves – 7 zongoradarab, Op. 11 No. 2
Hollós Máté: Éremművészet a zenében
Parlando, 2007 / 3.
http://www.parlando.hu/Hollos-Kodaly-Szekely2.pdf

Filmek, emlékezések, nyilatkozatok

Youtube-lejátszási listánk ide kattintva érhető el.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FARKAS ÁKOS
ILLUSZTRÁCIÓ: FSZEK