Egyszerűbb kottaszerkesztési feladatok – MuseScore 2.

A MuseScore kottaszerkesztő programról nemrégiben készítettünk egy rövid ismertetőt, melyben az új kotta létrehozásának folyamatát taglaltuk. Mai cikkünkben bemutatunk néhány alapvető kottaszerkesztési beállítást.

Ismertetőnkkel azoknak szeretnénk segíteni, akik szívesen megismerkednének a program használatával, de részletesebb útmutatót igényelnek. Ha további segítségre lenne szükségük, kérjük, jelezzék azt a Facebookon, a 06-1-411-5011-es telefonszámon vagy e-mailben, a bandoli@fszek.hu e-mail címen.

Jelen példánk alapja Haydn: Die Landlust című műve, mely fellelhető az IMSLP-n, valamint a Zenei Gyűjteményben is, például az Ugrin Gábor által szerkesztett A mi dalaink című kötetben, vagy a Dal mesterei I. kötetében.

A dal felütéssel kezdődik, ezért az új kotta létrehozásánál meg kell adnunk a kezdőütem hosszúságát, melyet a Kezdőütem felirat előtti négyzet bepipálásával tudunk megtenni.

Az új kotta létrehozása után a klaviatúrával való kottázást az N betű lenyomásával tudjuk megkezdeni, vagy a szerkesztő sávban lévő ikonra kattintva választhatjuk ki az Egyenkénti bevitelt, mindkét módszerrel ugyanazt az eredményt kapjuk, a számítógép billentyűzetével tudjuk megadni a továbbiakban a hangokat és a ritmusokat. Egér segítségével is lehet a programban kottázni, azonban tapasztalataink szerint gyorsabb és pontosabb eredményt kaphatunk a billentyűzeten való kottázás elsajátításával.

A kottázás megkezdése előtt érdemes tudni, hogy a program nem a Helmholz ABC-s neveket használja, ezért a H hangot a B betű lenyomásával tudjuk a kottához adni.

A ritmusok bevitelére a numerikus billentyűzet szolgál, az 1 szám leütésével 64-edeket generálhatunk, és növekvő számsorrenden az egyre hosszabb ritmusokat adhatjuk a kottához, így például a 7-es szám az egésznek felel majd meg. Pontozott ritmus esetén a megfelelő ritmus kiválasztása után a billentyűzeten meg kell nyomnunk a pontot.

Fontos, hogy célszerű először megadni a leírni kívánt ritmust, és csak aztán a hangmagasságot. Fordítva történő lejegyzésnél a hangmagasság megadása után a Balra nyíllal térhetünk vissza a hangra, és módosíthatunk a ritmuson. A kottában való navigálást is a kurzorbillentyűk segítik.

Kötőívek egyszerű bevitelére is lehetőségünk van. Amennyiben a kötés első hangjának létrehozása után S betűt nyomunk le, a kötőív elindul, majd a kötőív alatti utolsó hang után újra meg kell nyomnunk az S betűt, így lezárhatjuk azt.

A programban nem lehet előre kiválasztani, hogy melyik oktávban lévő hangot szeretnénk megadni, ezért mindig a legutóbbi hanghoz legközelebbit kínálja fel lehetőségként. Itt például, a leírandó hang kétvonalas C, azonban a program automatikusan egyvonalas C-t adott hozzá a kottához a C betű megnyomása után.

Ilyenkor vissza kell lépnünk a hangra, hogy a kék sáv a módosítani kívánt hangra essen, majd a Ctrl és le/fel nyíl együttes lenyomásával tudunk módosítani a hangmagasságon. Jelen esetben a Ctrl és fel nyíl egyszeri megnyomásával értük el a kívánt hangot.

A hangok módosításában is a le és fel nyíl segít. A hang hozzáadása után a balra nyíllal vissza kell mennünk a hangra, és itt a le nyíl egyszeri megnyomása b-t eredményez, a fel nyíl-é pedig #-et. Többszöri megnyomással még tovább módosítható a hangmagasság.

Fontosak lehetnek még akár az egyszólamú kották esetében is a különböző tagolások, így például a levegővétel jele. A képernyő bal oldalán lévő Palettában megtaláljuk a Tagoló jelek és cezúrák menüpontot, melyet lenyitva választhatunk a lehetőségek közül.

Miután hozzáadtuk a kottához a tagolás előtti utolsó hangot, kétszer kell kattintanunk az általunk kiválasztott jelzésre, és ezután az megjelenik a kottában.

Énekes anyagoknál fontos lehet még a szöveg hozzáadása, melyet a Ctrl és L billentyűk együttes lenyomásával tudunk előhívni. Fontos, hogy a kurzorral ki kell választanunk az adott hangot, melynél a gépelést el szeretnénk kezdeni.

Több versszakot is hozzáadhatunk az anyaghoz ezzel a módszerrel. A szöveg gépelésénél fontos lehet, hogy a kötőjel megnyomásával a program azonnal a következő hangra ugrik, illetve átkötés esetén annyiszor kell lenyomnunk a kötőjelet, amennyi hangot kötni szeretnénk, így a program egy hosszabb kötőjelet eredményez a szövegben.

A szöveget a kotta jobb oldalán látható sávban, vagy a képernyő alján látható szerkesztő sávban formázhatjuk.

Fontos még megjegyezni, hogy a program nem képes automatikusan úgynevezett csonka ütemet generálni a felütéssel kezdődő anyag végére, ezt nekünk kell módosítanunk. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy kiválasztjuk az eltüntetni kívánt szimbólumot, majd jobb klikkel előhozzuk a szerkesztési lehetőségeket.

Az Ütem tulajdonságai pontra kattintva előhívjuk a szerkesztőablakot, melyben az Ütem időtartama pontnál módosítjuk az ütem tényleges időtartamát.

Reméljük, segíthettünk néhány alap kottaszerkesztési kérdésben. A program bemutatását hamarosan folytatjuk.

N. E.
ILLUSZTRÁCIÓ: FSZEK, PEXELS.COM
Fotóalbum