Népzene – szakirodalom online

Sorozatunkban online olvasható könyveket, tanulmányokat és szabadon megnézhető portréfilmeket, interjúkat ajánlunk – egyes zenei szakterületekhez kapcsolódóan. Most a népzene témakörében közlünk szakirodalmi ajánlólistát, melyet folyamatosan bővítünk.

Listánkat témák szerint így csoportosítottuk (kattintható linkek):

Magyar népzene – könyvek
Magyar népzene – tanulmányok
Szlovák népzene
Török népzene
Filmek

Magyar népzene – könyvek

Bartók Béla: A magyar népdal
https://mek.oszk.hu/14800/14873/14873.pdf

Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje
https://mek.oszk.hu/14900/14991/14991.pdf

Bartók Béla: A népzenéről
https://mek.oszk.hu/05200/05222/html/

Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg… (szerk. Sebő Ferenc)
https://mek.oszk.hu/05200/05201/html/

Magyar gyermekjáték-gyűjtemény (szerk. Kiss Áron)
https://mek.oszk.hu/10800/10818/10818.pdf

Kodály Zoltán: Magyarság a zenében
https://mek.oszk.hu/06000/06022/html/

Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres – Fejér megyei népzene
https://mek.oszk.hu/08400/08427/08427.pdf

Ujváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák
https://mek.oszk.hu/07600/07682/07682.pdf

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje
https://mek.oszk.hu/02000/02074/html/

Magyar néprajz 6. – Népzene, néptánc, népi játék (szerk. Hoppál Mihály)
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/index.html

Magyar népzene – tanulmányok

Almási István: Az erdélyi magyar népzenei hagyomány jellegzetességei
In: Zenei művelődésünk a változó régióban – a VII. Hungarológiai Kongresszus
Zenetudományi Szekciójának előadásai (szerk. Angi István és Csákány Csilla)
https://mek.oszk.hu/15800/15892/15892.pdf

Bereczky János: Ó és új a háborús katonanótákban
http://www.zti.hu/mza/docs/A_zene_es_a_nagy_haboru/Bereczky_O_es_uj_a_haborus_katonanotakban.pdf

Dobszay László: A népzenekutatás újabb eredményei és zeneoktatásunk
Parlando 1996 / 1.
http://www.parlando.hu/Dobszay1.html

Fehér Anikó: Bátya népzenei monográfiája (LFZE, 2007)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/feher_aniko/disszertacio.pdf

Galambosné Riskó Kata: Hagyományozódás és hagyományvesztés
az északi népzenei dialektusterület verbunkdallamainak példáján
(LFZE, 2018)
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/galambosne_risko_kata/disszertacio.pdf

Hegyi István: A népzene szerepe az értékőrzésben
Parlando 2004 / 5.
http://www.parlando.hu/HegyiIstvan1.htm

Ittzés Mihály: A népzenekutatás Kodály nyomdokain
Forrás, 2007 / 12. és Parlando 2017 / 6.
http://www.parlando.hu/2017/2017-6/Ittzes_Mihaly.pdf

Józsa Mónika: Kodály Zoltán népdalgyűjtő munkássága a mai Szlovákia területén
Parlando 2020 / 6.
http://www.parlando.hu/2020/2020-6/Jozsa_Monika-Kodaly.pdf

Lanczendorfer Zsuzsanna: A víz a magyar népdalkincsben
https://honismeret.hu/honismeret-folyoirat/a-viz-a-magyar-nepdalkincsben

Paksa Katalin: „Ugrós” karakterű néptáncok zenéje Erdélyben
In: Zenei művelődésünk a változó régióban – a VII. Hungarológiai Kongresszus
Zenetudományi Szekciójának előadásai (szerk. Angi István és Csákány Csilla)
https://mek.oszk.hu/15800/15892/15892.pdf

Szabolcsi Bence: Adatok az új magyar népdalstílus történetéhez
Új Zenei Szemle I/2, 1950. július, 13-18. p.http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1950_I_02.pdf
Új Zenei Szemle I/3, 1950. augusztus, 9-13. p.http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1950_I_03.pdf
Új Zenei Szemle I/5, 40-51. p.http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/UZSz_1950_I_05.pdf

Szalay Olga: 19. századi források Kodály népzenei gyűjteményében
Magyar zene 55. évf. 3. sz. (2017. augusztus), 336-347. p.
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00031/pdf/EPA02557_magyar_zene_2017_03_336-347.pdf

Szalay Olga: Járdányi Pál népzenei rendszerei
In: Divertimento concertante Tanulmányok Bartók Béláról és Járdányi Pálról
http://real.mtak.hu/90188/1/SZALAYOlga_Jardanyinepzeneirendszerei.pdf

Szenik Ilona: Rögtönzés és variálás a népzenében
In: Zenei művelődésünk a változó régióban – a VII. Hungarológiai Kongresszus
Zenetudományi Szekciójának előadásai (szerk. Angi István és Csákány Csilla)
https://mek.oszk.hu/15800/15892/15892.pdf

Szlovák népzene

Erdélyi-Molnár Klára: Bartók Béla szlovák népdalfeldolgozásainak dallamanyaga
Magyar zene 52. évf. 1. sz. (2014. február)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00017/pdf/EPA02557_magyar_zene_2014_01_099-119.pdf

Erdélyi-Molnár Klára : Kodály Zoltán és a szlovák népzene
Magyar zene 55. évf. 3. sz. (2017. augusztus)
http://epa.oszk.hu/02500/02557/00031/pdf/EPA02557_magyar_zene_2017_03_348-360.pdf

Török népzene

Sípos János: Bartók nyomában Anatóliában – Hasonló magyar és török dallamok
http://real.mtak.hu/33952/1/107___2002_Bartok_Nyomaban_Anatoliaban___reduced_u.pdf

Filmek

Az alábbi filmek elérhetők Youtube-csatornánk lejátszási listáján.

Ablakimba – Bartók Turán

Halmos Béla
Emlékműsor (2013)

Karsai Zsigmond

Járd ki Zsiga! – Portréfilm Karsai Zsigmond népművészről

Sebő Ferenc
Zenészlegendák (Halper László)
Könyvtári beszélgetés (2013)
Bóta Café (2014)
Sebő 70 – Szenvedély diktálta út (Magyarul Balóval, 2017. február 20.)
Nagyok
Népdalgyűjtés, népzenekutatás és Kodály

Sipos Mihály
Helyi érték (2014)

Zerkula János
A szívben még megvan… – Portré Zerkula János gyimesi prímásról (1994)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FARKAS ÁKOS
FOTÓ: Kübra Sezgin from Pixabay