Doráti Antal és a Missa Solemnis

A Beethoven-emlékév alkalmából indított sorozatunkban most munkatársunk, Liszka Zsuzsanna személyes hangvételű ajánlóját olvashatják Doráti Antal „… a belső és külső békéért” című kötetéről. A könyvben a nagy karmester Beethoven Missa Solemnisének békevágyáról és az emberi kultúra jövőjéről töpreng.

Beethoven zenéje a személyeset, az emberit jelenti számomra, az érzelmeket a legmagasabb hőfokon megélő EMBER-t, akitől „semmi sem idegen, ami emberi”. Műveiben elénk tárja sebezhetőségét, mikor hálaéneket zeng betegségből való felgyógyulására (az Op. 132-es a-moll vonósnégyes lassú tétele az Egy felgyógyult beteg szent hálaéneke címet viseli.), rondót ír az elveszett garasról (G-dúr rondo a capriccio, Op. 129) és az emberiséget átölelő örömódában vall szeretetéről és szeretetvágyáról.

Egyik legmegrendítőbb alkotása a Missa Solemnis, amelynek Agnus Dei (Isten Báránya) tételén belül ott, ahol a …dona nobis pacem (…adj nekünk békét) téma először megjelenik, a kottában Beethoven kézírásával ez olvasható: Bitte um inneren und ausseren Frieden (ima a belső és külső békéért).

Milyen békéért fohászkodik oly kétségbeesetten, miközben a miseliturgiától idegen csatazaj vegyül a könyörgés hangjaiba?

Erre a kérdésre keresi a választ Doráti Antal zeneszerző és karmester „… a belső és külső békéért” című könyvében. A kötet bevezetőjéből idézek főhajtásként Beethoven és a rá emlékező 20. századi muzsikus előtt.

A felhívás a „belső béke” tudatos keresésére, mely nélkül a „külső béke”, a mindannyiunk közt – inter omnes – uralkodó sem válhat valóra, nemcsak egy ima, egy óhaj. A „bitte” szó cselekvő keresést jelent, mélyen személyes részvételt, emberi erőfeszítést, amely magában foglalja, sőt meghaladja a zseni szakmai, művészi erőfeszítését – úgy is mondhatjuk, elkeseredett kísérlet a hőn áhított belső béke elérésére, kiáltás saját magunkért és az emberiségért. Nem Beethoven egyszeri, magányos kiáltása, erőfeszítése. Bár ezeket a szavakat csak egyszer írta le, ez hallatszik muzsikájából, ez olvasható ki soraiból és sorai közül.

LISZKA ZSUZSANNA
FOTÓ: FSZEK
Fotóalbum

Doráti Antal: “… a belső és külső békéért” – Cserépfalvi Alapítvány, 1993
A könyv kölcsönözhető könyvtárunkból.