Az Arcanum zenei kincsei

Egy hónapon keresztül bárki számára ingyenesen elérhető az Arcanum internetes adatbázis, mely az elmúlt két évszázad magyar újságjait, folyóiratait kínálja az érdeklődőknek. Bemutatjuk az adatbázis zenei témájú kiadványait. Jó böngészést!

Az Arcanum, Magyarország legnagyobb digitális periodika adatbázisa  a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A több millió oldalas szövegállomány teljes egészében kereshetünk bármely szóra, kifejezésre, személy- és helységnévre, ami kutatók, diákok számára szinte nélkülözhetetlen segítség. Az adatbázisban természetesen nemcsak keresni lehet, hanem tematikusan böngészni is, például a zenei témájú források között. Ehhez igyekszünk segítséget nyújtani, kigyűjtve és röviden bemutatva a zenei témájú lapokat, dokumentumokat. Sok olvasónk számára ismerős már az adatbázis, hiszen könyvtárunk gépein hosszú ideje elérhető, most azonban használhatjuk otthonról is. A nyilvános időszak alatt az előfizetéssel nem rendelkező felhasználók a tartalomletöltés kivételével a szolgáltatás minden funkcióját igénybe vehetik. Egyszeri regisztrációval 1-1 oldal letöltésére is lehetőség nyílik.

Zenei lapok

Muzsika Magyarország vezető zenei havilapja volt évtizedeken keresztül. Beszámolt a zenei közéletről és eseményekről, fesztiválokról, tudományos ülésszakokról, alapos és elemző kritikákat publikált a koncertekről, az operabemutatókról, zenei könyvekről, lemezekről. Interjúkat közölt magyar és külföldi komponistákkal, előadókkal, s kitekintett a nemzetközi zenei életre. Zenetudományi rovattal rendelkezett. Nyomtatott formája 2018. decemberében megszűnt.

Magyar Muzsikaszó A népszerű zene barátainak lapja, kottaújság, mely 1932-1938 között szolgálta a szórakoztató zeneipar és a műkedvelők kottaigényeit.

Zenelap  1885 és 1912 között megjelent hetilap volt, „közlöny a zeneművészet összes ágai köréből” – az Országos Magyar Dalár-Egyesület és a Zenetanárok Országos Egyesületének hivatalos közlönye.

Polifon 1985-ben négy száma jelent meg. Színvonalas, pop-rock-jazz témájú kiadvány volt.

A Zene Havilap volt 1910-1944 között, melyet Sereghy Elemér tanár, újságíró, könyvtáros alapított. “Abban a korban, melyben élünk, s melyben mind nagyobb szüksége mutatkozik a kultúra terjesztésének: kötelességet teljesít mindenki, aki a zenét népszerűsíteni igyekszik. Ez a feladata a zenével kapcsolatban az „A Zené”-nek is, mely talán az összes hasonló folyóiratok között a közönség legszélesebb rétegeihez szól immár 25 esztendeje. Jövője abban van, amiben múltja: állandóan frissen és népszerűén értesíteni a közönséget a zenei élet eseményeiről, felhívni a figyelmet új szerzőkre, új zeneművekre, bel- és külföldi zenei eseményekre, figyelemmel kisérni a zene fejlődését, népszerűsíteni a zenét és főleg a hazai zenét.

Zenevilág 1900 és 1903 között megjelent színházi, zeneművészeti és zeneirodalmi lap volt, kéthetenkénti megjelenéssel. „…elfogulatlan, nyugodt őszinteséggel dicsérjük a jót, a nemeset, ostorozzuk a selejtest és haszontalant, mindenekfelett pedig küzdünk mindenért, a mi nemzeti zeneművészetünknek javára válhatik. Tesszük pedig ezt a tárgyilagos kritika győzhetetlen fegyvereivel, menten minden kicsinyes magánérdektől, személyes rokon- vagy ellenszenvtől. Behatóan foglalkozunk három legjelentősebb zenei műintézetünkkel, a m. kir. operával, a kir. orsz. zeneakadémiával és a nemzeti zenedével. Folytonos érdeklődéssel kisérjük az általános zenei műveltség terjedése szempontjából oly fontos dalegyleteket…”

Érdekvédelmi, zenei szakmai lapok

Magyar Zenészek Lapja  Magyar Zenészek Országos Egyesülete, majd az Országos Magyar Zenész-Szövetség hivatalos közlönye volt (1901-1927). Elsősorban érdekvédelmi kérdésekről tájékoztatott, fóruma volt a hangszerkereskedelemnek, zenészi állások közvetítésével is foglalkozott, hírt adott az egyesületben folyó munkáról. Beszámolókat közölt fontosabb hangversenyekről, jeles zeneszerzőkről írt méltatást.

Szórakoztató Zenészek Az Országos Szórakoztatózenei Központ időszaki lapja volt , elsősorban a hazai és külföldi vendéglátóiparban tevékenykedő szórakoztató zenei szakma érdekvédelmi és hírlapja (1962-1991).

Zenész A Magyar Hivatásos Zenészek Szabad Szakszervezetének lapja (1947-1948). Foglalkozott a zeneművészet valamennyi ága előadóinak problémáival: a klasszikus zene, népzene, színházi zene, filmzene, jazz előadói egyaránt fórumuknak tekinthették.

Zenész Híradó A Budapesti Népi- és Tánczenei Központ és Szakszervezeti Bizottságának tájékoztatója. 1954 és 1956 között volt a zenei előadók és alkotók fóruma.

Zenekereskedelmi Közlöny 1911-1914 között havonta megjelenő szakközlöny volt „a beszélőgép, hanglemez, hangszer-ipar és kereskedelem a zeneműkiadás és kereskedelem valamint rokonszakmák részére”.

Tudományos folyóiratok, kiadványok

Musicalia Danubiana  A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének gondozásában megjelenő forráskiadvány-sorozat. A sorozat a középkortól a 19. század elejéig jelentet meg írásos forrásokat. Célja a kutatások ösztönzése.

Muzsika (1929-30) Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat volt. “Egy jó zenei revü tájékoztathatja a magyar intelligenciát a külföld zenei mozgalmairól és amint a tudományok terén a mindenkori világfejlődést nyomon követjük, azonképpen a zenei életben is megteremtheti nemzeti különállásunk épségben tartása mellett a mindenkori kontaktust a világáramlatok és itthoni zenei életünk között.”

Tánctudományi Tanulmányok A Magyar Táncművészek Szövetsége tudományos tagozatának kétévenként megjelenő évkönyve (1958–), amely táncművészettel és tánckutatással kapcsolatos tanulmányokat közöl. Fontos publikációs fóruma a magyar néptánckutatásnak.

Zenetudományi Dolgozatok A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének évkönyve (1979-2016) volt. Jellemzően az intézet munkatársainak kisebb tanulmányait közölte, valamint minden évben a magyar zenetudomány előző évi bibliográfiáját. 

Könyvek, lexikonok, forráskiadványok

A magyar muzsika könyve Az 1936-ban megjelent, kézikönyv jellegű kiadvány részben a hazai zenei élet jeleseiről közöl adatokat, részben összefoglaló tanulmányokat tartalmaz a magyar komoly- és könnyűzene, egyházi zene, cigányzene, hangversenyélet, zeneoktatás témakörében.

Documenta Bartókiana Az MTA Zenetudományi Intézetének Bartók archívuma gondozásában hat kötet jelent meg és 1964 és 1981 között. Elsősorban nem tanulmányokat, értékeléseket, hanem nagy zeneszerzőnk munkásságával, életével kapcsolatos, addig még nem publikált vagy kevéssé ismert, elfeledett forrásokat, dokumentumokat közölt.

Hungária zenei lexikon (1945)

Népzenei források

Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye (Bartalus)

A Magyar Népzene Tára I-XII.

SCHALK
FOTÓ: ARCANUM