Advent és Mikulás

Az advent (~’adventus’ – latin eredetű szó, melynek jelentése eljövetel, megérkezés; – ’Adventus Domini’ ~ ’az Úr eljövetele’) az egyházi év része, Jézus születésének az ünneplésére (~karácsony) való előkészület, a reményteli várakozás időszaka.

Az advent négy vasárnapot foglal magában, melyek közül a Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső, azaz advent első vasárnapja jelenti az egyházi év kezdetét. Idén a karácsonyi ünnepkör advent első napjával, december 2-ával kezdődik és vízkeresztig (január 6.) tart.

Az adventi várakozás célja felidézni a Messiás születése előtti történelmi várakozást, felkészülni a karácsonyra és Krisztus második eljövetelére. Az ünnephez kapcsolódó sajátos gyakorlatok sorába tartoznak a „csend”, az elmélkedés, imádság, bűnbánat illetve az úgynevezett rorate (~hajnali) misék. December 16-ig a hét egyes napjainak miseszövege változik csak, 17-től 24-ig pedig minden napnak saját miseszövege van. Ekkor a zsolozsmában az Ó-antifónákat (~a vesperásban énekelt Magnificat-antifónák, melyek a Megváltó utáni vágyakozást fejezik ki.) énekelik. Az advent megünneplése tehát azt jelenti, hogy a hívők újra átélik az Isten eljövetele utáni vágyódást és megtérést, melyet ez az esemény előkészít. Ezen a módon egyre mélyebben érzik át Isten közeledését, a bennük lévő sötétségnek a fölszakadozását. Az advent Jézus eljövetelének minden módját jelképezi, mindenekelőtt az Úr akkori, emberi alakban való világba lépését. Ebben az időszakban a hívő ember testi és lelki megtisztuláson megy át.

Az 5. századtól az advent a karácsonyt megelőző böjti ünnep, a Mária-kultusz kiemelkedő időszaka volt, mely Szent Márton ünnepével (november 11.) kezdődött. Az adventi idő alatti böjtölés szokása tulajdonképpen a húsvétot megelőző nagyböjtöt utánozza. A szóban forgó liturgikus ünnep tehát 1 hónapon keresztül tart; eredetileg 40 napig tartott (~Jézus negyven napig böjtölt a pusztában), ám később azt a VII. Gergely pápa bevezette naptárreform 4 hétre rövidítette, melyet aztán a protestáns felekezetek is átvettek. A keleti keresztények ma is január 6-án ünneplik a karácsonyt.

Ugyancsak erre az időszakra esik több jeles nap, amelyeknek népi hagyományköre kisebb-nagyobb mértékben vallásos elemeket is tartalmaz: András, Borbála, Miklós és Luca. Ezek közül most Miklós napját (december 6.) emeljük ki, mely Mürai Szent Miklós püspök, a nehéz körülmények között élők védőszentjének nevéhez kapcsolódik. Életéről sok legenda született, ezekből alakult ki a Mikulás személye is. Állítólag az éj leple alatt ajándékokat osztogatott a szegényeknek úgy, hogy azok nem is sejtették, hogy kitől kapták azokat. Ekként terjedt el, hogy Mikulás napján az emberek titokban jelképes ajándékot helyeznek el szeretteik környezetében…

A témához kapcsolódó, a fényképeken látható dokumentumainkat ajánljuk most szíves figyelmükbe!

BARTÓK GERGELY
Fotóalbum