Tudor királynők és bel canto operák

A bel canto kifejezést az olasz zenében először a kora barokkban használták (1630-1640), egyfajta új koncepció, átalakulás megkülönböztetésére, mely a melódia és a harmónia szimbiózisát volt hivatott előtérbe helyezni.

A nyersfordításban „szép énekkel” azonosított zenei stílusirányzatot jelölő bel canto terminust aztán a XIX. század elején kimondottan az olasz bel canto operák megkövetelte énektechnika megkülönböztetésére alkalmazták, ugyanis ezekben az időkben jegyezték elsőként bizonyos „florális”, áradó dallamvilágú énekstílus meghonosodását Itália-szerte, mely 1805 és 1830 között élte virágkorát. A stílus szorosan kapcsolódik három nagyszerű zeneszerző – Rossini, Bellini és Donizetti – nevéhez, akiknek legfőbb ismérve az volt, hogy az énekhang lehetőségeit szinte vég nélkül kiaknázva, azt már-már hangszerként használták.

Olaszország operaházainak közönsége korábban nem tapasztalható mértékben ismerkedhetett meg ekkoriban az európai történelem nagy, sorsdöntő eseményeivel. A kolorált, gazdag ornamentikájú énekstílus térhódítása az énekes szerepének növekvő fontosságát kívánta jelezni. Később az egyre inkább egy kaptafára készült bel canto operák népszerűsége drámai gyorsasággal csökkent, s az énekstílus iránti igény hanyatlásnak indult.

Az elfeledett bel canto operák helyzete csak a II. világháború után változott meg jelentősen. Egy csapat vállalkozó szellemű karmester újra felkarolta a stílust egy új énekesgeneráció megjelenésének köszönhetően, melynek tagjai elsajátították a valódi bel canto énektechnikát. Ezek a művészek új életet leheltek Donizetti, Rossini és Bellini alkotásaiba, igazi, mély zeneként kezelve azokat, így a darabok visszaszerezték népszerűségüket Európa- és Amerika-szerte. A Tudor királynők ihlette bel canto operák – ’Anna Bolena’, ’Maria Stuarda’, ’Elisabetta, regina d’Inghilterra’ – többek között ennek a jelenségnek köszönhetően születtek újjá, és nyerték vissza méltó ragyogásukat. A Tudor-dinasztia története a bel canto-operaszerzők közül a bergamói mester, Donizetti figyelmét ragadta meg leginkább, s a dinasztiához kapcsolódó nőalakoknak ő állította a leglátványosabb emléket operáival.

Szíves figyelmükbe ajánljuk a témához kapcsolódó, kölcsönözhető, illetve helyben használható kiadványainkat!

B. G.

Fotóalbum